Slakteskipeiere vant frem i retten

Opphever kongelig resolusjon.

Slakteskipeiere vant frem i retten
Slakteskipet Norwegian Gannet. Foto: Astilleros Balenciaga

Terskelen for å få ugyldiggjort et vedtak på grunn av grov urimelighet er «svært høy». Likevel klarte rederiet Hav Line, som eier slakteskipet Norwegian Gannet, nettopp dette. Mandag ble vedtaket som gjør at det avanserte slakteskipet Norwegian Gannet ikke kan brukes som planlagt kjent ugyldig av retten.