Slakter «visjonsløst» budsjett

SKUFFET 1: Abelia-direktør Paul Chaffey mener kunnskapsnæringene taper i 2011-budsjettet.
SKUFFET 1: Abelia-direktør Paul Chaffey mener kunnskapsnæringene taper i 2011-budsjettet. (Bilde: Leif Hamnes)
  • IT

– Dette statsbudsjettet kunne vært kunnskapsbudsjettet, og starten på en kraftfull prioritering av utdanning, forskning og innovasjon i offentlig sektor, men regjeringen leverer ikke, sier administrerende direktør Paul Chaffey i NHO-foreningen Abelia.

Han mener en stor mulighet nå skusles bort.

– Regjeringen ser ikke hvilke utfordringer norsk økonomi står overfor. Vi må omstille oss fra industriøkonomien til den globale kunnskapsøkonomien, sier Chaffey.

– Visjonsløst

Generalsekretær Per Morten Hoff i interesseorganisasjonen IKT-Norge er heller ikke imponert.

Generalsekretær Per Morten Hoff i interesseorganisasjonen IKT-Norge er heller ikke imponert. SKUFFET 2: Norge blir akterutseilt, mener generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge. Espen Zachariassen

– Mens EU og fremadstormende økonomier i Asia ser at IKT er driveren for et moderne bærekraftig samfunn, avslører regjeringen her at Norge satser på verft og gårsdagens løsninger, sier Hoff.

2011-budsjettet er en videreføring av støtten til tradisjonell industri og maritim næring, mangler visjoner og tar ikke inn over seg at Norge er et kunnskapssamfunn, mener han.

– I konkurranse med andre land er Norge i ferd med å bli akterutseilt, sier Hoff.

Savner bredbåndssatsing

IKT-Norge mener regjeringens forsøk på å momsbelegge elektronisk innhold kjøpt i utlandet er uklokt og «urealistisk».

Organisasjonen oppfatter også budsjettet til å ha manglende satsing på høyhastighets bredbånd.

– Igjen kan det synes som om regjeringen tror at bredbåndsutbyggingen i Norge er fullført. Dette er som om vi skulle si oss ferdige med utbygging av veinettet på 1960-tallet, sier Hoff.

Spår hodemangel

Paul Chaffey tar seg tid til å rose budsjettpunktet om 1140 frie studieplasser i høyere utdanning og 260 til realfag, samt etableringen av nye forskningssentre for innovasjon.

Satsinger for å styrke etter- og videreutdanningstilbudet i Norge mener han derimot er «totalt fraværende».

– Dersom næringslivet skal få ta i nok kloke hoder, må det satses langt sterkere på kompetanse enn det regjeringen her legger opp til, sier Chaffey.

– Vi trenger økt basisbevilgning til forskningsinstituttene, økte rammer for brukerstyrt forskning og skattefradrag for investeringer i forskningsbaserte såkornbedrifter. Den offentlige satsingen på IKT-forskning er fortsatt sørgelig lav. Dette gir oss en konkurranseulempe når vi skal trekke til oss gode forskere og bedrifter til Norge, sier han.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå