Slakter transportplan – teller 60 prosent flere ladepunkter enn det som kan brukes

Regjeringen har ingen strategi for å sikre nødvendig ladekapasitet, mener Norsk elbilforening.

Slakter transportplan – teller 60 prosent flere ladepunkter enn det som kan brukes
Det er mer enn 5.200 punkter for hurtiglading, skriver regjeringen i Nasjonal transportplan. Men det er bare 3.200 som faktisk kan brukes samtidig, påpeker Norsk elbilforening. Foto: Mathias Klingenberg

Fredag la samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) fram det nye forslaget til Nasjonal transportplan. Denne planen rulleres hvert fjerde år, og er i prinsippet styrende for hvilke prosjekter som får støtte i statsbudsjettet hvert år.