IT

Slakter statens nettservice

– Minside er utrolig lite attraktiv for meg. Den er kun til nytte hvis jeg var arbeidsledig, hadde en uoversiktlig bilpark eller en enorm gjeld i Lånekassen. Det sa prosjektleder i IKT Norge, Heidi Arnesen Austlid, da hun snakket på konferansen for IT i offentlig sektor i Trondheim i forrige uke.

Bommet

Hun mener staten har bommet med lanseringen av det statlige nettservicekontoret, Minside.

– Det er ingenting jeg kan bruke den til. Siden har et kjempepotensiale, for vi vil ha utført tjenester på nettet. Men slik den er utformet nå, er det lite jeg kan bruke den til. Det er ingen motivasjon for å gå dit, sa Arnesen Austlid.

Hun mener offentlig sektor i mye større grad må lage personaliserte grenseflater istedenfor å designe it-systemer som skal passe for alle.

– Jeg mener ikke at man skal lage facebook for offentlig sektor, for fallhøyden er altfor stor. Men noen strukturer går det ann å kopiere.

Teknobarn

– Teknovante barn med høye krav og forventninger til teknologi vil være fremtidens brukere av offentlig sektor på nett. De kommer til å stille helt andre krav, varslet Heidi Arnesen Austlid.

Og det er også statsråden klar over.

– Nye brukere vil forvente at offentlig sektor stiller opp på nettet på samme måte som privat. Vi må få til gode selvbetjeningsløsninger, sa Heidi Grande Røys på konferansen i Trondheim.

Hun vil etablere flere døgnåpne tjenester og hun vil at nettet skal være en like god arena for de under 25 som de som knapt kan bruke pc.

Selvkritisk

Statsråden var også svært kritisk til organiseringen av offentlig sektor på nettet:

– Elektroniske tjenester er lite samordnet i dag. Alle har selvstendig beslutningsansvar for å ha tjenester. Ingenting er utviklet i fellesskap og det er en naturlig konsekvens av det beslutningssysmeet vi har hatt. Ingen har sjekket konsekvensene og det har vært overlatt til den enkelte å ta teknologivalg, sa fornyingsministeren.Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.