KLIMA

Slakter plan for ubåtheving

GIFTIG VRAK: U 864 har antakelig rundt 67 tonn kvikksølv om bord. Rust tærer på beholderne slik at giften lekker ut og kan forårsake store skader på liv og natur.
GIFTIG VRAK: U 864 har antakelig rundt 67 tonn kvikksølv om bord. Rust tærer på beholderne slik at giften lekker ut og kan forårsake store skader på liv og natur.
Tore Stensvold
16. des. 2009 - 14:38
Vis mer

I januar i år ga daværende fiskeriminister Helga Pedersen etter for presset og ba Kystverket om å fjerne U-864. Kontrakt er tegnet med det nederlandske firmaet Mammoet Salvage.

En uavhengig rapport som skal kvalitetssikre store statlige investeringer før Stortinget skal behandle saken, en såkalt KS2, konkluderer med at forberedelsene ikke holder mål og at Kystverket har inngått en håpløst dårlig kontrakt.

Svarteper

Staten risikerer å sitte igjen med en økonomisk svarteper. Kostnadsanslaget på 1,1 milliard kan ventes å ryke med minst 600 millioner kroner. I verste fall kan prislappen bli 2,2 milliarder. Regjeringen har satt av over 630 millioner kroner i 2010 til å forberede hevingen, som er planlagt til 2011.

KS2-rapporten fra Dovre Group anbefaler å bryte ut av kontrakten og begynne nærmest på nytt. Kontrakten med Mammoet Salvage er gitt med forbehold om Stortingsgodkjenning.Press

Ubåtvraket har ligget på bunnen utenfor Fedje med en større last kvikksølv siden krigens dager. Anslaget antyder 67 tonn svært giftig kvikksølv. Lokalbefolkning og miljøbevegelse har i årevis krevet heving av vraket for å få bort kvikksølvet.

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt leverte i dag sin rapport om prosjekt U-864 til Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen. Dovre Group har gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS2) for heving av det tyske ubåtvraket utenfor Fedje.

Kystverket anbefalte i en rapport i november 2008 å dekke til vraket og det kvikksølvforurensede området runt. De skrev imidlertid også at heving er teknisk mulig. Det var det halmstrået regjeringen grep fatt i da vedtaket om heving ble tatt i januar i år.

Lang tenketid

Fiskeriministeren fikk resultat presentert allerede 2. november, men sier nå at hun trenger jula på å gå gjennom og fordøye rapporten.

Kystverkets direktør, Kirsti Slotsvik, sier det samme, og legger inn en forsvarslinje:

– Nå vil vi først gjennomgå KS2-rapporten før vi kommenterer den nærmere. På generelt grunnlag kan vi imidlertid si at Kystverkets oppgave – i tråd med oppdraget fra Fiskeri- og kystdepartementet – har vært å finne en løsning på forurensningsproblemet som innebærer lavest mulig miljørisiko. Med utgangspunkt i dette er vi trygge på at arbeidet som er gjort, i samarbeid med fagekspertise i Det Norske Veritas og Vogt & Wiig AS, er både grundig og godt gjennomført, sier Slotsvik i en pressemelding.

Høydepunkter – eller lavmål

Her er noen utdrag fra rapportens konklusjon:

" Prosjektet kan karakteriseres som et stort og komplekst prosjekt som krever stor grad av nyutvikling. Videre fremgår det at prosjektforberedelsene er kommet meget kort i forhold til det som er vanlig ved beslutning om gjennomføring."

Omfang

" Arbeidsomfanget kan grovt sett deles i fire hovedelementer. Forberedelsesfasen består av prosjektering og produksjon av fartøyer og utstyr som spesiallages for hevingsoperasjonen. Kostnadsmessig er forberedelsesfasen den største. De tre elementene, hevingsoperasjon, håndtering av vraket og innhold samt tildekning av havbunnen er omtrent like store."Overskridelser

" I forhold til det som forventes ved beslutning om gjennomføring er definisjon av arbeidsomfanget kommet kort, og en betydelig vekst i arbeidsomfanget må påregnes."Totalslakt

" Kontrakten fremstår på flere punkter som uklar, og risikofordelingen mellom partene vurderes til å være uvanlig skjev i disfavør av kystverket. Videre er oppdragsgivers styringsmulighet er begrenset. Prinsippene i kompensasjonsformatet medfører, sammen med uklare definisjoner av postene, at prisene i kontrakten samlet sett fremstår som lite forpliktende. Det foreligger også negative insitamenter i forhold til kostnadseffektiv gjennomføring."

Avbryt kontrakt

" Basert på vurderingene over er det naturlig å konkludere med at prosjektet ut fra de foreliggende planer ikke er tilstrekkelig forberedt, og at det foreligger meget høy risiko knyttet til arbeidsomfang, kontraktsforhold og styringsevne. Det er dermed tvil om prosjektet kan styres på en tilstrekkelig kontrollert måte, noe som er uheldig også i forhold til sikkerhet og miljø."

Kontrakten er signert med forbehold, og med bakgrunn i vurderingene beskrevet i denne rapporten frarådes videreføring av prosjektet med den foreliggende kontrakt."

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.