KRAFT

Slakter NVEs kompetansenivå

Illustrasjonsfoto, Kårstø.
Illustrasjonsfoto, Kårstø. Bilde: STATOIL

- Det ligger i navnet Norges Vassdrags- og energidirektorat at hele direktoratet er bygd opp rundt vannkraft. Og det ville overaske veldig hvis de har tung kompetanse på kullkraft. Jeg tror ikke de helt vet hvordan de skal håndtere søknader om kullkraft som de har fått rett i fanget, sier Skorpen.

Han er ikke nådig mot politikerne som stadig snakker pent om hvordan Norge skal satse på ny energi.

– Olje- og energiminsteren sier at Norge skal bli store på vindkraft. Likevel sørger ikke departementet hennes for at NVE kan ansette folkene de trenger. Det er en gigantisk skandale.

Analytikeren er interessert i å vite hvem som hindrer direktoratet i å få økte midler.

– NVE er lojale og har derfor ikke gått skikkelig hardt ut mot den politiske ledelsen. Men jeg tror likevel de har kjempet for å få økte midler. Det ville vært interessant å finne ut hvor det stopper opp. Er det olje- og energidepartementet eller Finansdepartementet som legger hindringene i veien, spør Skorpen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.