BYGG

Slakter kommunene

Kommunene får refs.
Kommunene får refs. Bilde: colourbox.com
Dag Yngve Dahle
27. apr. 2007 - 07:01

Boligsøkerne, som ofte er lite ressurssterke mennesker, får slett behandling av kommunene.

Slår alarm

Informerer ikke. En rekke kommuner informerer ikke søkerne til kommunale boliger om hvordan det går med saksbehandlingen.

Gir ikke avslag. I mange kommuner er det vanlig å sette søkerne på en venteliste, som kommunene "plukker" søkere fra når de har boliger som passer. Søkere får ikke avslag, og kan stå på liste i årevis.

Sperrer klageadgang. Siden de ikke får avslag, har de ingen rett til å klage på manglende boligtilbud eller kommunens saksbehandling.

- Mange kommuner behandler egentlig ikke søknader om kommunale boliger. De setter dem bare på en liste, og der kan søkerne stå i årevis uten at de får tildelt bolig. De får ikke en gang avslag, sier Åsmund Langsether, forsker ved NOVA, til TU.no.

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har han - sammen med kollega Anna Skårberg - undersøkt praksisen i 103 kommuner samt 15 bydeler i Oslo.

Verst i småkommunene

De største kommunene har mest orden i sysakene. Der er saksbehandlingen rutinisert, og omtrent all kommunikasjon foregår skriftlig. Men i mange små og mellomstore kommuner gir rutinene grunn til bekymring, ifølge forskerne.

Langsether er kritisk til praksisen:

- Søkere har krav på svar, informasjon om saksgangen og saksbehandlingen og tildeling eller avslag i skriftlig form. Avslag skal i tillegg begrunnes. Mange kommuner følger ikke disse retningslinjene, og opptrer dermed i strid med god forvaltningsskikk, sier han.

- Hva synes du om det?

- Det er klart at dette er betenkelig og problematisk. At små kommuner ikke gir skriftlig informasjon til søkere saksbehandlerne kjenner til, trenger ikke å være et problem. Men omfanget er stort og mangelen på klageadgang er problematisk, sier forskeren.

Ikke fornøyd

Olav Ulleren, administrerende direktør i Kommunenes sentralforbund, er overrasket over funnene.

- Dette er nytt for oss, men vi er klar over at publikum kan være misfornøyd med servicen i kommunene, sier han til TU.no.

Han liker ikke det forskerne har avdekket.

- Det er ingen menneskerett å få tildelt kommunal bolig, og jeg har inntrykk av at servicenivået gjennomgående er godt i norske kommuner. Men alle har rett til en skikkelig behandling og en forsvarlig saksbehandling. Får de ikke det, er det noe vi tar på alvor og må gjøre noe med, sier Ulleren.

Les mer om: