Bevilgningene øker - oppetiden går ned

Krass rapport fra Riksrevisjonen.

Morgenekspressen mellom Bergen og Oslo passerer Finse. .
Morgenekspressen mellom Bergen og Oslo passerer Finse. . Bilde: Sunde, Helge/NTB Scanpix
NTB
15. mars 2016 - 13:48

Alle statsbudsjetter siden 2001 har prioritert driften og vedlikeholdet av jernbanenettet. Men undersøkelsen viser at en økning av bevilgningene på 110 prosent fra 2006 til 2014 har bidratt lite til stabil drift og punktlighet.

– Dette er en meget sterk kritikk av Jernbaneverket og viser at de har et betydelig forbedringspotensial, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Han påpeker at Jernbaneverket mangler nødvendige styrkingsverktøy og viser liten interesse for å utvikle dem, at de har ufullstendig dokumentasjon om tilstanden på jernbanen, og ikke har systemer for å måle effektiviteten av vedlikeholdet.

Stort etterslep

Stortinget er flere ganger varslet om at jernbaneinfrastrukturen har et etterslep på vedlikehold. Ved utgangen av 2014 anslås etterslepet til 17,7 milliarder kroner, noe som tilsvarer et helt års samlede bevilgninger til drift, vedlikehold og investeringer.

Selv om stabiliteten er bedre fra 2011, var oppetid og regularitet som Jernbaneverket måles på, fortsatt dårligere i 2014 enn i 2006. Punktligheten er bedre siden 2012, men fortsatt dårligere for tog rundt Oslo i rushtiden og godstogene.

Mangelfull styring

Undersøkelsen viser at Jernbaneverkets ledelse ikke har sørget for nødvendige systemer og informasjon for god styring, at det er lav kvalitet på viktig informasjon som brukes til prioriteringer i vedlikeholdsarbeidet, og at det ikke er utviklet noe system for å måle produktiviteten av arbeidet.

Enda det lokalt er god kjennskap til tilstanden på jernbaneinfrastrukturen, viser rapporten at Jernbaneverket selv sitter på ufullstendig dokumentasjon, noe som vanskeliggjør overordnet styring.

– Disse manglene hos Jernbaneverket fører til at Samferdselsdepartementet får svært begrenset informasjon om hvorvidt bevilgningene brukes effektivt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Han sier at statsråden vil svare at en omorganisering av jernbanen nå er på trappene, men ikke desto mindre vil Jernbaneverket bestå under et annet navn og fortsatt ha ansvaret for vedlikehold og nybygg.

Reagerer

Rasmus Hansson (MDG) reagerer sterkt på rapporten om jernbanen, som alle mener skal stå sentralt i norsk kollektivtrafikk.

– Dette er alvorlige funn. Jernbanen skal være en hovedåre i norsk infrastruktur, og punktlighet er avgjørende for at folk kan velge kollektivt. Her er det snakk om mange milliarder til vedlikehold uten noen styring med hvordan pengene brukes, sier han.

– Jernbaneverket er en enorm arbeidsplass, hvor mange jobber hver dag for at toget skal komme presis. Heldigvis har den samlede punktligheten økt, men styringen med pengene er altfor dårlig. Dette må nå komme øverst på agendaen til samferdselsministeren, sier Hansson videre.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.