KRAFT

Slakter felles nettleie

Øyvind LieØyvind Lie
11. jan. 2011 - 15:53

NVE har lagt frem et høringsforslag om innføring av et fellesnett med felles tariffering for dagens sentral- og regionalnett som nå er ute på høring.

På oppdrag av Energi Norge har konsulentselskapet Xrgia laget en rapport om temaet. Der får NVEs forslag hard medfart.

“Vi mener at forslaget er svakt begrunnet, og verken vil gi effektivitetsmessige gevinster eller den tilsiktede fordelingsvirkningen. Risikoen for at de pris- og lokaliseringsisgnalene som i dag ligger i tariffen og i anleggsbidrag blir svekket fremstår som betydelig”, konkluderes det i rapporten.

Les også: Lik strømpris i hele Norge

– Rammer kundene

Den slår fast at tiltaket vil virke fordyrende for nettet totalt sett, og ramme alle kunder.

“De fordelingsmessige virkningene av forslaget er lite målrettede, og flere distribusjonsnettkunder som i dag har relativt høy tariff vil få enda høyere tariff etter en utjevning av regionalnettstariffen”, heter det videre.

NVEs begrunnelser er delvis knyttet til en generell utjevning av tariffer, delvis til fordeling av kostnader for nett ved tilknytning av ny produksjon, delvis til rabatt for produksjonsnært forbruk og delvis til bedre investeringsinsentiver for selskapene.

Les også: Vil fordele nettkostnadene

–Tilfeldig virkning

Forfatteren av rapporten mener at selve tanken om utjevning er dårlig begrunnet, og lister opp en rekke argumenter for dette.

For det første har utjevning på regionalnettsnivå en tilfeldig virkning for kunder på distribusjonsnettsnivå, siden det ikke er noen direkte sammenheng mellom høye kostnader i regionalnettet og i distribusjonsnettet.

En del kunder som i dag har høye nettariffer, vil dermed få enda høyere tariffer etter utjevningen, og omvendt.

Les også: Mindre forskjeller i nettleie

– Svekker prissignaler

For det andre vil insentivene til å ta anleggsbidrag ved tilknytning av ny produksjon bli vesentlig svekket siden lokale investeringer uansett ikke vil gi vesentlig virkning på egne tariffer.

“Risikoen for at prissignalet for utbyggere dermed blir svekket er stor, med den følge av nettet blir dyrere for alle kunder”, advares det i rapporten.

For det tredje påpekes det at rabatt til produksjonsnært forbruk er forlatt av Statnett i prisstrategien for 2013 - 2017, fordi den ikke kan begrunnes nettmessig. Likevel foreslår NVE å opprettholde rabatten.

Les også: – Hvor mye er du villig til å betale?

– Ikke enklere

For det fjernede påpekes det at forslaget ikke vil endre nettselskapenes inntektsrammer eller lønnsomhet. “Det er derfor vanskelig å se hvordan samordning av investeringer mellom netteiere blir enklere som følge av forslaget”, påpekes det i rapporten.

I tillegg er det ifølge rapporten vanskelig å argumentere med at regionalnettet bør defineres som et nasjonalt fellesgode, siden det med enkelte spesifikke unntak ikke har sentralnettfunksjoner.

“Vår klare konklusjon er at det samfunnsøkonomiske grunnlaget for å innføre felles tariffmodell for sentral- og regionalnettet er svakt, og at de negative effektivitetsmessige konsekvensene av forslaget kan være betydelige.

Alternativ modell

Men dersom man “av politiske årsaker” bestemmer seg for utjevning av regionalnettstariffene, mener rapportens forfattere at dette kan oppnås vesentlig enklere enn ved den foreslåtte modellen.

I rapporten foreslås det en alternativ modell som skal gi de samme fordelings-og effektivitetsmessige virkningene som NVEs forslag. Xrgias forslag innebærer blant annet at dagens nettselskaper opprettholder det samlede kundeforholdet til sine kunder, og ikke deler det med Statnett slik NVE foreslår. Dette betyr at nettselskapene selv skal stå for tarifferingen av sine kunder, og er part i nettleieavtalen.

Energi Norge ønsker innspill fra sine medlemmer om rapporten, før de sender sitt høringssvar innen fristen 1. februar.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.