SLA-maskin på skrivebordet

  • produktnyheter

NextFactorys SLA-maskin produserer modeller og prototyper i akrylplast. Maskinen bygger modeller ut av flytende væske som herdes lag for lag av et laserlys. Råstoffet skal kunne lagres i et lukket kammer, uten støy eller lukt. Det skal ikke være nødvendig med tilleggsutrustninger. Maskinen produseres i Italia av NextFactory og forhandles i Norge av Minoko as.