Skyter ut 360-kamera for å sjekke fangsten

Nå skal fiskere kunne måle fangsten i et notkast - helt ned til kvaliteten på kjøttet.

Selv om sild og makrell er stimfisk som gjerne klumper seg sammen med flere tusen andre fisk av samme art, tåler de ikke å bli presset for tett sammen.