ARKIVNYHETER

Skyhøye priser på riksveg 44

Ved anbudsåpningen 22. august lå Skanska lavest med 177,7 millioner kroner. Men særlig lavt var anbudet ikke. Før kontrollregning ser det ut til å ligge i størrelsesorden 25 millioner kroner over overslaget, opplyser prosjektleder Gunnar Nærum i Region Vest.

Øvrige anbydere var Mesta med 182,6 millioner og et arbeidsfellesskap mellom Kruse Smith og Risa som vil ha 187,6 millioner for jobben.

Nærum håper at de høye prisene ikke fører til utsettelse, men han vil ikke utelukke det. Han regner med at prosjektet blir behandlet på nytt både i Region Vest og i styringsgruppa for Transportplan Nord-Jæren.

Oppdraget består i å anlegge en ca. 3,9 km lang veg utenom tettstedet Kleppe. Hvis man unngår forsinkelser, skal vegen være klar til bruk på forsommeren 2008.

Les mer om: