OLJE OG GASS

Skyhøye oljeinvesteringer forsinker prosjekter

Bilde: Håkon Jacobsen
Maiken Ree
10. nov. 2011 - 13:03

OLFs konjunkturrapport for 2011 anslår at det vil investeres 153 milliarder kroner i norsk petroleumsnæring i 2011, og investeringene skal vokse videre opp mot 185 milliarder kroner i 2014.

– Det er stor optimisme i næringen for tiden, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef i økonomi i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

Gledens år

En rekke felt skal bygges ut, de store feltene skal oppgraderes, og mange brønner skal bores.

2011 har vært et gledens år for oljeindustrien, med funnet av Aldous/Avaldsnes i Nordsjøen, og Skrugard og Norvarg i Barentshavet.

Kostnadsvekst

OLF legger også til grunn en kostnadsvekst på seks prosent frem til 2016. Den sterkeste kostanden er knyttet til materialer, utstyr og lønnskostnadsvekst.

De ser alvorlig på kostnadsøkningen og de skyhøye investeringene.

Ikke kapasitet

– Jeg ser at når investeringene kommer over 180 milliarder kroner er det viktig å ha kontroll. Jeg kan umulig se at vi er i nærheten av å ha kapasitet til å klare slike investeringer, sier Martinsen.

Tidligere eksplosjoner i kostnadene har vært særlig knyttet til en sterk økning i riggratene. Dette tror ikke OLF kommer til å gjenta seg, da flere nye rigger kommer inn i markedet.

Les også: Aldous kan gi 800 000 fat per dag

Gro Brækken i OLF kan melde om høy aktivitet og optimisme i petroleumsnæringen. FOTO: Håkon Jacobsen Håkon Jacobsen

Øke kostnader

I 2004 og 2008 var det klare indikatorer i markedet på at leverandørindustriens kapasitet var svekket på grunn av et overopphetet marked.

– Det som vil være leverandørenes svar på slike investeringer vil være å øke kostnadene. Dersom kostnadsveksten blir for høy, vil det etter hvert dukke opp prosjekter som blir marginalt lønnsomme, og sannsynligvis lagt på is. Man må prioritere, sier Martinsen.

Alvorlig økning

Som Teknisk Ukeblad skrev tidligere i dag, tror flere sentrale personer i oljenæringen at feltutbyggingene i Nord-Norge vil bli skjøvet bort som følge av kapasitetsmangel.

Direktør for næringspolitikk i OLF, Alfred Nordgård, tror tilgangen på arbeidskraft vil være nøkkelfaktoren for å holde kostnadene nede.

– Det er alvorlig med seks prosent prisstigning. Jeg tror de mindre lønnsomme feltene blir skjøvet ut i tid. Samtidig er det en utfordring å fortsette med økt utvinning fra de store, modne feltene, sier Nordgård.

Stor usikkerhet

Men den store usikkerheten i verdensøkonomien gir store usikkerheter i anslagene, og ikke minst i energiprisene.

– Dersom ikke europeiske politikere får stablet ting på bena, vil det kunne gå galt og oljeprisen faller. Da vil det i så fall kunne falle raskt, og oljeselskapene kan ende med å putte prosjektene sine i skrivebordsskuffen, sier Martinsen.

Les også: Aldous truer økt utvinning

Aldous/Avaldsnes avgjørende

Det er også usikkerhet knyttet til den tidsmessige innfasingen av investeringene på særlig Aldous/Avaldsnes.

– Dersom utbyggingen av Aldous/Avaldsnes kommer tidlig kan investeringsnivået for 2015 og 2016 bli like høyt som i 2014. Konklusjonen er at usikkerheten rundt investeringene på sokkelen går mot at det kan bli enda høyere, særlig mot slutten av perioden (2015, journ. anm.), sier Martinsen.

I rapporten skriver OLF:

"Det nye funnet Aldous/Avaldsnes vil nødvendigvis innebære store utbyggingsinvesteringer, men timing og omfang er foreløpig svært usikkert. Anslagene legger til grunn av utbyggingen vil bestå av en serie plattformer, og at den første av disse vil settes i drift om 6-7 år. Om tempoet på denne utbyggingen endres vesentlig vil det kunne få store konsekvenser for investeringsanslagene mot slutten av perioden. Ved rask utbygging vil det både kunne øke investeringsnivået og tvinge frem en forskyvning av andre prosjekter på grunn av manglende kapasitet."

Foreløpig bra

Men foreløpig ser det ut som norsk oljenæring klarer seg godt gjennom de usikre økonomiske tidene ellers i Europa.

– Til tross for usikkerhet i verdensøkonomien vil aktivitetsnivået på norsk sokkel være høyt og økende de nærmeste årene. Nye felt skal bygges ut, og eksisterende installasjoner skal vedlikeholdes og oppgraderes, sier administrerende direktør Gro Brækken i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

– Ingen vits i å bore flere brønner

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.