KRAFT

Skuffet over thorium-utvalget

NORSK INDUSTRI-JA: Mange norske industriledere ønsker en norsk satsing på kjernekraft velkommen.
NORSK INDUSTRI-JA: Mange norske industriledere ønsker en norsk satsing på kjernekraft velkommen. Bilde: colourbox.com

Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer er skuffet over sammensetningen av personer i thorium-utvalget.

I løpet av året skal utvalget levere sine funn og konklusjoner til regjeringen om bruk av thorium til norsk energiproduksjon.

Mer enn kjernefysikk

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen ga Norges Forskningsråd i oppgave å nedsette utvalget.

Rett før påske var utvalget klart. Men Forskningsrådets pressemelding var ikke hyggelig lesning for Bellona.

Atomfysiker Nils Bøhmer understreker at han ikke tviler på de utvalgte personenes kompetanse når det gjelder kjernefysikk.

Men han synes det er underlig at ingen fra miljøbevegelsen eller ikke-spredningseksperter er representert i utvalget.

– Eventuell bygging av atomkraftverk i Norge handler om mye mer, det handler også om miljøkonsekvenser, ulykkesfare og fare for spredning av atomvåpen, derfor mener jeg representanter for miljøbevegelsen og organisasjoner som jobber mot spredning av atomvåpen også burde fått plass i utvalget, sier Bøhmer.

Forskningsmiljø

Her er utvalget.

Thorium-utvalget har som mandat å etablere et best mulig faktagrunnlag i forhold til både muligheter og risiko ved bruk av grunnstoffet til energiproduksjon på lang sikt.

Medlemmene kommer fra atomkraftforskningsmiljøer i Norge og Europa, bla. CERN, Universitetet i Oslo (UiO) og Institutt For Energiteknikk (IFE). Lederen for utvalget er Mikko Kara fra den finske forskningsorganisasjonen VTT.

Det har foreløpig ikke lykkes TU.no å nå Forskningsrådets direktør Arvid Hallén for kommentar.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.