INDUSTRI

Skuffet over regjeringen

Verken olje og energiminister Odd Roger Enoksen eller næringsminister Dag Terje Andersen var villig til å styrke nødvendinge myndighetsorganer eller omfordele eierskapet på norsk sokkel.

- Lar sjansene gå fra seg

- Vi har vurdert at det mest lønnsomme er å beholde eierandelene slik de er. Vilkår for salg er ikke til stede, sier Enoksen.

- Jeg synes at de lar sjansene gå fra seg, sier Knut Anneland. Det nye selskapet har ambisjoner om å lykkes internasjonalt. Da må de også slippe internasjonale selskaper inn på norsk sokkel, gjerne i felt som allerede er i produksjon. Men med den holdningen som regjeringen her viser, lar de markedet råde fullstendig, uten at de tar grep som kan sikre at StatoilHydro kan lykkes ute, mener Aaneland.

Lener seg tilbake

Han finner det underlig at ikke regjeringen har lyttet til signalene fra både Oljedirektoratet og Petoro om mer ressurser for å utrede flere alternativer for norsk sokkel.

- I stedet lar Enoksen alt være som det er. Enoksen sier de vil følge med. Realitetet er at de ikke vil gjøre noe. Har de ingen mål med det nye selskapet? Hvor er visjonene?

Positiv til at regjeringen vil støtte leverandørindustrien.

Aaneland er positiv til at regjeringen vil følge opp kontrakststrategier og at regjeringen vil støtte leverandørindustrien og påskynne samarbeid mellom leverandørindustrien og olje og gassselskapene.

- Men når vi ser på hvilke nye selskaper som nomineres, så legger BP engineering til Mustang i Houston, Moduler og utstyr settes ut på rene fabrikasjonsoppdrag. Da er ikke norsk indsutri konkurransedyktig. Vi arbeider for totalkontrakter hvor ingeniørtjenester, innkjøp og fabrikasjon inngår i kontrakten. Dette mener vi gir det beste resultatet, sier Aaneland.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.