– Skuffet over feilslått NVE-satsing

– Skuffet over feilslått NVE-satsing
- SVEKKER FORNYBARSATSING: - Når bevilgningen til utjevning nettleien er tatt bort, vil budsjettøkningen for NVE knapt dekke normal utgiftsøkning, sier Henrik Grette i Småkraftforeningen. Bilde: Mona Sprenger

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) får mer enn 84 millioner kroner i styrket budsjett i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2012.

Det er en økning på snaut 12 prosent fra 2011, og er tilsynelatende godt nytt for energiaktører som har saker til konsesjonsbehandling i direktoratet.

Men av de 84 millionene skal 60 millioner gå til utjevning av nettleien. Det etterlater lite igjen til konsesjonsavdelingen, påpeker Småkraftforeningen.

Fem prosents økning

– Når bevilgningen til utjevning av nettleien er tatt bort, er det bare en økning i driftsposten på rundt fem prosent igjen. Dette vil i liten grad bidra til å sette fart på byggingen av fornybar energi, og vil knapt dekke normal utgiftsøkning. Det er ikke knyttet noen konkrete forventninger om økt effektivitet eller produktivitet til NVE i bevilgningen, påpeker daglig leder Henrik Glette.

Les også: Mer til utjevning av nettleien

NVE har over 660 småkraftsaker til behandling, noe tidligere konsesjonsjef i NVE, Bjørn Wold, har estimert vil ta rundt fem og ti år for direktoratet å behandle med dagens kapasitet.

Betydelig etterslep

Grette mener den foreslåtte budsjettøkningen ikke gir NVE det løftet etaten trenger for å kunne legge til rette for satsingen på ny, fornybar energi, og nå målet om 26,4 TWh i det planlagte svensk-norske elsertifikatmarkedet.

Les også: NVE varsler ny konsesjonskø

– Politikerne har skylden

– Dette vanner ut fornybarsatsingen

– NVE har for tiden et betydelig etterslep på konsesjonsbehandling av produksjonsanlegg for fornybar energi. Dette er et hinder for regjeringens varslede satsing på fornybar energi og muligheten for å oppnå målene i det svensk-norske sertifikatmarkedet, sier Glette.

Har lovet grep

Da Teknisk Ukeblad for noen uker tilbake skrev om den voksende køen av småkraftsaker i NVE, lovet olje- og energiminister Ola Borten Moe å ta grep. Men hvilke grep, kunne han ikke si da.

– Det er for tidlig å si, men dette vil stå høyt på min agenda framover. Vi er nødt til å gjøre noe, 660 småkraftsaker i kø er ikke tilfredstillende, sa Borten Moe til Teknisk Ukeblad.

Ber om endringer

Småkraftforeningen har tidligere advart om at fallrettseiere som ikke allerede har søkt NVE om konsesjon, har små muligheter til å kunne delta i det varslede elsertifikat-markedet.

– Konsesjonsbehandlingen må styrkes, og tilpasses til den svenske ordningen hvor sertifikater også gis forkortet fram til 2035, mener Glette.

Les også: Økt eiendomsskatt for kraftverk

Utsetter budsjettkutt for Enova