SAMFUNN

Skuffet og fornøyd

Tore Stensvold
12. mai 2006 - 12:43

Ifølge NITO-president Marit Stykket er organisasjonen glad for at budsjettet er nøkternt og ikke er ekspansivt.

Likevel uttrykker hun skuffelse over at viktig saker for ingeniører og andre arbeidstakere ikke er løst som håpet.

- Vi er skuffet over at regjeringen ikke gjør noe med mobilskatten og beskatningen av elektroniske arbeidsverktøy, sier Stykket.Håpet på fornuft

– Vi forventet at regjeringen skulle benyttet anledningen til å fjerne ordninger som begrenser mulighetene til et fremtidsrettet og fleksibelt arbeidsliv, sier NITOs president Marit Stykket.

Hun reagerer også på den nye ”toppskatten” for offshorearbeidere og at kampflykjøpet ikke er nevnt.

I revidert nasjonalbudsjett slår regjeringen fast at situasjonen i norsk økonomi er svært god.

- NITO er glad for at regjeringen ikke øker bruken av oljeinntekter. At det føres en ansvarlig budsjettpolitikk er svært viktig for norsk industri og konkurranseutsatte virksomheter generelt, spesielt med dagens høye kronekurs, sier NITOs president Marit Stykket.

Skatt

Utover de overordnede linjene er det ifølge en pressemelding flere saker NITO reagerer på.

Det gjelder blant annet den nye ”toppskatten” som innføres for offshorearbeidere. Regjeringen foreslår i det reviderte budsjettet å gjeninnføre et skattefritak for fri kost for ansatte på sokkelen som har en samlet årlig personinntekt mindre enn 600 000 kroner fra 1. juli 2006.

- Med sitt forslag har regjeringen helt misforstått begrunnelsen for kravet om å opprettholde skattefritaket for fri kost for offshorearbeidere. Dette er urimelig beskatning så lenge de offshoreansatte ikke har noen som helst mulighet til å ordne sin egen mat på jobb, noe som er helt uavhengig av hvor mye de tjener. Dette blir en ny ”toppskatt” for en liten gruppe og ikke lenger et generelt prinsipp om kostbeskatning.

Fordel arbeidsgiver

De nye endringene i beskatningsregler for bredbånd, mobil og hjemme-PC fra statsbudsjettet blir også opprettholdt.

- Vi mener at de nye fritaksreglene for mobiltelefonbruk ikke er brukbare og at effekten av de nye reglene er privat beskatning av arbeidsgivers fordel. Ved å innføre stivbente byråkratiske beskatningsregler på arbeidsverktøy er myndigheten med på å hindre et fleksibelt arbeidsliv, sier Stykket.

Mange av NITOs medlemmer har også hjemme – PC, hvor bredbåndsabonnement og bruk betales av arbeidsgiver, for at de på den måten kan ha større jobbfleksibilitet med hjemmekontorordninger. Dette beskattes også med den nye ordningen som opprettholdes i revidert.

Rammer en million

- Over en million nordmenn blir rammet av disse skatteskjerpelsene, sier Stykket. Hun er skuffet over at ikke regjeringen ordnet opp i dette i revidert budsjett.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Revidert budsjett inneholder heller ingen nye signaler om det forestående kampfly-kjøpet.

- NITO registrerer at regjeringen fortsatt ikke ønsker reell konkurranse mellom de ulike leverandørene av nye kampfly til Norge. Regjeringen vil fortsette å bidra med penger til det amerikanske kampflyprosjekt, mens det ikke bevilges tilsvarende til de andre alternativene. Da er det i praksis ikke reell konkurranse, og det bryter med Stortingets egne forutsetninger for kampflykjøpet, hevder Stykket.

Pensjonspluss

Ellers synes NITO det er gledelig at næringsdrivende får utvidet adgangen til å spare i innskuddspensjonsordningen fra to til fire prosent av inntekten.

- Lønnsmottakere har fortsatt mulighet for mer pensjonssparing enn næringsdrivende, men dette er et skritt i riktig retning for å få likebehandling mellom næringsdrivende og lønnsmottakere, sier Stykket.

NITO håper utviklingen mot økt likebehandling mellom næringsdrivende og lønnsmottakere vil fortsette ved senere budsjett ved at adgangen til å spare i innskuddspensjonsordningen økes til samme nivå for næringsdrivende som for lønnsmottakere.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.