ARBEIDSLIV

Skuffelsens dag i Grenland

– Vi hadde i utgangspunktet håpet at Hydro ville velge å bruke litt mer tid på å fatte vedtak i denne saken, for å få et bedre beslutningsgrunnlag. Det er mange her som mener det er mulig å drive lønnsom magnesiumproduksjon i Grenland ved å ta i bruk ny teknologi. Dette har vi ikke fått gehør for, sier en skuffet ordfører til Teknisk Ukeblad.

Elisabeth A. Nilsen har vanskelig for å tro på fremtiden i Grenlands-regionen på en dag som denne.

– Konsekvensene av dette vedtaket er så store. Ikke bare for alle dem som jobber innenfor Hydro-portene på Herøya, men også for næringslivet i regionen vår for øvrig.

– Samtidig er vi selvsagt veldig klar over at vi utgjør Norges viktigste industriregion, og at dette åpner for nye muligheter. Men dette krever at Hydro og øvrige aktører tar ansvar og i fellesskap bidrar til å skape ny næringsutvikling i regionen, fremholder Nilsen.

Porsgrunn-ordføreren har klare forventninger til Hydros oppfølging fremover.

Tror du bedriftsforsamlingen kan gjøre om styrets vedtak?

– Det har jeg vel egentlig ingen grunn til å tro. Men vi vil stå på frem til bedriftsforsamlingen har tatt den endelige avgjørelsen.

Les mer om: