INDUSTRI

Skryter av GEs miljømål

KRAFT: Kombikraftverk (Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) System) er blant de mange energiproduktene GE leverer.
KRAFT: Kombikraftverk (Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) System) er blant de mange energiproduktene GE leverer.Bilde: GE
Tore Stensvold
10. juni 2009 - 07:04

Ecomagination

Hovedmålene er:

  • Å doble forskningsinnsatsen fra 750 millioner dollar i 2005 til 1,5 milliarder i 2012. Status i 2008: FoU-innsats er på 1,4 milliarder dollar.
  • Omsetningen av de produktene som defineres som miljøvennlige skal økes fra 6 milliarder dollar i 2004 til 25 milliarder dollar innen 2010. Status: Omsetning økt med 21 prosent i 2008 til 17 milliarder dollar. GE tror de skal klare det, til tross for finanskrisen.
  • Antall produkter som tilfredsstiller krav til å kalles miljøvennlige, og som godkjennes av en uavhengig 3. part, er økt fra 17 i 2005 til 80 ved utgangen av 2008.
  • Drivhusgassintensitet (dvs. utslipp pr. omsatt dollar) skal reduseres med 30 prosent fra 2005 til 2008. Status: Redusert med 41 prosent.
  • Redusere gen utslipp av drivhusgasser med 1 prosent inne 2012: Status: redusert med 13 prosent i forhold til 2004.
  • Reduserer energiintensiteten med 30 prosent innen 2012. Status: Redusert med 37 prosent
  • Nytt mål fra 2008 til 2012: Kutte vannforbruk og bedre gjenbruk av vann med 20 prosent. En detaljert plan uer nå utarbeidet.
  • Siste målet: Å være åpne og transparente i sitt miljøarbeid, annet ved å utgi miljørapporter, egen nettside for Ecomagination, konferanser og andre tiltak mot publikum og aksjonærer.

Miljøbevegelsen trykker GEs miljømål til sitt bryst.

Både Bellona og Greenpeace er glade for at storselskaper som GE går foran med klare mål og verdier.

– GE leverer veldig mye av teknologien og produktene som er med på å forurense og samtidig forsker de på teknologi som kan være med å løse mange av utfordringen vi står overfor, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Penger i miljø

Greenpeace-leder Truls Gulowsen mener GE beviser at det er business i å tenke miljø.

– Det er viktig at toppledelsen definerer mål og setter av ressurser til å følge opp, sier Gulowsen til Teknisk Ukeblad.

I 2005 satte GE-konsernet med mer enn 300.000 ansatte i over 100 land i gang et miljøprogram kalt Ecomagination.

Miljømål

Fram til 2012 skal konsernet nå en rekke mål, brutt ned på enkeltområder som egne utslipp av klimagasser, bruk av vann og økning i forsknings- og utvikling på miljøområdet.

Innen utgangen av 2008 skulle flere delmål være nådd.

– Disse har vi klart og til dels med god margin, sier administrerende direktør Eystein Aspesletten i GE Energy Norden.

GE omsatte for over 180 milliarder dollar i fjor. Til tross for finanskrise øker GE inntektene. Og best går det innen miljøriktige teknologier og produkter.Norske tiltak

Virksomheten i Norge blir liten i forhold til resten av verden, men også her jobbes det etter de samme Ecomagination-planer.

– Vi går gjennom energi- og vannbruk i våre produksjons- og kontorlokaler og ser hvor vi kan sette inn tiltak, sier Aspesletten.

Han jobber imidlertid mest med å selge en nyutviklet vindturbin på 2,5 MW til det svenske og norske markedet.

Gode eksempler

Gulowsen i Greenpeace er fornøyd med at GE gir et godt signal til omverdenen og ikke minst andre selskaper med sine skrytelister.

Marius Holm i Bellona mener GE må gå enda lenger og forske mer på fornybar energi til erstatning for mange av de forurensende produktene GE produserer.

– De bør også se på livssyklusutslipp fra produktene de selger og hjelpe kundene til å redusere sine utslipp i enda større grad.

Investert i Think

Ett av GEs miljøriktige tiltak i Norge er en liten investering i el-bilprodusenten Think.

Selskapet har en baktanke: De bygger ny fabrikk for produksjon av litiumbatterier og de levere elektromotorer og annet utstyr som kan brukes i elbiler.

– Vi er opptatt av elektrifisering av transportsektoren og ser elbil som et viktig konsept, sier Aspesletten.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.