IKT

Skryt til vaktbikkje

ROSES: Willy Jensen får skryt for å ha bygget opp et slagkraftig og effektivt Post og teletilsyn. FOTO: FINN HALVORSEN
ROSES: Willy Jensen får skryt for å ha bygget opp et slagkraftig og effektivt Post og teletilsyn. FOTO: FINN HALVORSEN Bilde: Finn Halvorsen

Tele-Norge har i denne perioden gjennomgått store forandringer med liberalisering av telemarkedet og fremvekst av en rekke nye aktører, ny infrastruktur og nye tjenester.

PT har i perioden utviklet seg fra å være en liten aktør med begrensede ressurser til et sterkt og profesjonelt forvaltningsorgan.

Raskere reaksjon

Teleplan/Schjødt påpeker likevel i rapporten at PT kunne vært enda mer effektive ved å iverksette sine regulatoriske vedtak raskere. Viktigheten av hurtige tiltak øker i takt med den teknologiske utviklingen.

PT-sjef Willy Jensen sier seg enig i denne anførselen. - Som et eksempel har vi således allerede satt IP-telefoni høyt opp på agendaen, sier han.

Han er også enig i at uklarheter i regelverket og telemyndighetenes uenighet om formål og tolkning av regelverket har skapt regulatorisk usikkerhet. Dette har også ført til unødig langvarige klageprosesser i enkeltsaker, hvilket til syvende og sist er ødeleggende for en velfungerende telekonkurranse.

I rapporten påpekes at PT i perioden har hatt for få og begrensede sanksjonsmidler, men også at mulige reaksjonsformer i for liten grad har vært benyttet. PT blir anmodet om å jobbe for et mer effektivt sanksjonsregime som sikrer etterlevelse av de fattede vedtak.

Bekymring

Rapporten har bevisst valgt å se bort fra flyttespørsmålet. Men det er ingen hemmelighet at deler av bransjen er bekymret for PTs effektivitet etter at tilsynet flyttes til Lillesand.

PT har i perioden rapporten omfatter vært preget av en svært god rekrutteringsevne og har knyttet til seg en rekke dyktige medarbeidere, både innen jus og teknisk sektor. Jensen forteller at fokus for øyeblikket rettes mot å skaffe mer økonomisk ekspertise.

- Hva fremtiden etter flyttingen av tilsynet angår, er jeg mindre bekymret nå enn for ett år siden. Responsen på de stillingene vi har lyst ut så langt har vært oppsiktsvekkende god, sier Jensen.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.