Skrukork fra sukkerrør

Skrukork fra sukkerrør

Tetra Pak lanserer emallasje med skrukork i fornybart materiale. Den fornybare polyetylenen, som produseres av sukkerrørsderivater, brukes i skrukorkene til Tetra Paks emballasje for Nestlés varemerker Ninho og MolicoUHT i Brasil. På sikt er det mulighet for innføring av den miljøvennlige korken også i Norden, blir det opplyst.Dette skal være første gang plantebasert polyetylen brukes i kartongemballasje.Tetra Pak annonserte nylig et ambisiøst miljøprogram for å nå selskapets målsetning; å kunne tilby bærekraftig emballasje produsert på 100 prosent fornybare materialer, oppnå minimal påvirkning på miljøet og en nullvisjon for avfall. Den nye polyetylenen er utviklet av Braskem, Brasils største petrokjemiske selskap.

Les mer om: