NETTARKIV

Skriver med lys

En ny teknologi, direkte UV-skriving, er utviklet og patentert på forskningssenter COM (Dtu) av forsker Mikael Svalgaard, skriver Ingeniøren.

Metoden går ut på å belyse en UV-følsom plate med en UV-laserstråle. Dermed endres glassets brytningsindeks og strålen skriver direkte på glasset. Produsenten sparer på denne måten store utgifter til fotolitografi og etsing.

Men det er flere skjær i sjøen. Det bør helst være både høyt trykk og lav temperatur om resultatet skal bli bra. Men firmaet Iona vil likevel etter hvert ta metoden i bruk.

Les mer om: