OLJE OG GASS

Skrinlegger LNG-planer

Her i St. Petersburg var det planer om å bygge LNG-fabrikk.
Her i St. Petersburg var det planer om å bygge LNG-fabrikk.

Nord Stream

  • Rørledning fra Vyborg til Greifswald
  • Ferdigstilles: 2011-2012
  • Lengde: 1225 kilometer
  • Størrelse: 48 tommer
  • Trykk: 220 bar
  • Operasjonstrykk: 170 bar
  • Kapasitet: 2 X 227,5 milliarder Sm 3 årlig


Prosjektet ble ansett som uhensiktsmessig å gjennomføre.

Utbyggingen på Shtokman og legging av Nord Stream, rørledningen til Tyskland, vurderes som bedre prosjekter.

Les også:

Mer rør

Utbyggingen på Shtokman med en LNG fabrikk og et eksportrør med gass til Europa gjennom nordvestre deler av Russland, anses som mer lønnsomme prosjekter enn å bygge en ekstra LNG-fabrikk ved St. Petersburg, sier Gazprom i en pressemelding.I stedet for LNG-fabrikk i Baltikum vil russerne heller gjennomføre byggingen av Nord Stream, en rørledning som skaper mye bråk i vårt naboland Sverige.

Etterretningsrør

De har nektet russerne å legge rørledningen mellom Gotland og svenskekysten. Broderfolket har blant annet vært redde for at russerne kunne drive etterretning fra rørledningen.

Russerne har blitt enige med de andre baltiske landene om trasé mellom Vyborg og Greifswald i Tyskland.

Men på grunn av endringer i planene har prisen på rørledningen blitt økt betydelig i forhold til opprinnelig budsjett, fra 27 til 44 milliarder kroner.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.