KLIMA

Skremselet fra Tsjernobyl

Kjernekraftindustrien defineres gjennom sine katastrofer – også forskningen, fastslår norske eksperter.

In this Wednesday, March 23, 2011 photo a radiation danger sign  is  seen in the state radiation ecology reserve in the village of Babchin, near the 30 km exclusion zone around the Chernobyl nuclear reactor, some 370 km ( 231 miles) south-east of Minsk, Belarus. The Chernobyl reactor exploded on April 26, 1986 spewing fallout in the world's worst nuclear accident. (AP Photo/Sergei Grits)
In this Wednesday, March 23, 2011 photo a radiation danger sign is seen in the state radiation ecology reserve in the village of Babchin, near the 30 km exclusion zone around the Chernobyl nuclear reactor, some 370 km ( 231 miles) south-east of Minsk, Belarus. The Chernobyl reactor exploded on April 26, 1986 spewing fallout in the world's worst nuclear accident. (AP Photo/Sergei Grits) Bilde: Sergei Grits
Leif Hamnes
29. apr. 2011 - 10:41
Vis mer

– For forskerne har det sentrale spørsmålet på mange måter vært hvordan man i Tsjernobyl i det hele tatt kunne komme på tanken å sette i gang et eksperiment av den typen som gikk galt, sier Atle Valseth, sikkerhetssjef ved Institutt for Energiteknikk (IFE) i Halden. TU20110428sy5a38786010_31_33 1104280952.jpg

Valseth er en av flere eksperter ved Norges fremste og eneste reelle fagmiljø på kjernekraft som har vært gjennom flere Tsjernobyl-markeringer allerede – senest for fem år siden.

Men den verste av alle kjernekraftulykker kaster stadig en like lang og mørk skygge.

Ny aktualitet

Ulykkesårsaken bak den skjebnesvangre aprilnatten i 1986 er kjent.

Også konklusjonene om konsekvensene er grovt sett de samme som ved forrige markering. Men noe er likevel annerledes denne gangen.

En aktuell krisesituasjon i japanske Fukushima gjorde nemlig 25-årsdagen for verdens verste kjernekraftulykke til en ekstra salgbar inngang til en ny samfunnsdiskusjon som kjernekraften som energiform.

Russland vil bedre atomsikkerhetenTU20110428sy5708e45710_31_32 1104280952.jpg

I Ukrainas hovedstad Kiev ble tragedien tirsdag markert til fulle, med den internasjonale makteliten på plass.

Verdens gater fylles med nye demonstranter, verdens ledere med ny skepsis.Og her i Norge ville Bellona samle både Japans og Ukrainas ambassadør til seminar under felles fane, der også rapporter om planlagte flytende atomkraftverk og den langsiktige økonomien i kjernekraften ble lagt frem. TU20110428sy5a4bb15310_31_32 1104280952.jpgFå tekniske likheter

Atle Valseths daglige arbeidssted er IFE på Kjeller,ett av to steder i Norge hvor det driftes en atomreaktor.

TU møter ham sammen med et knippe andre IFE-eksperter i Halden – hvor den andre reaktoren ligger.

Til tross for at Fukushima-ulykken og Tsjernobyl-ulykken nå stadig nevnes i samme selvforsterkende åndedrag, er IFE-ekspertene klare i sin konklusjon:

De tekniske parallellene mellom de to mest alvorlige kjernekraftulykkene i historien er få.

– En veldig vesentlig forskjell er eksplosjonsbrannen som oppsto i Tsjernobyl, og det har mye med RBMK-reaktordesignen å gjøre. Jeg pleier å bruke en bil-analogi: For å endre framdriften på en bil, vil du gjerne bruke gasspedalen. Slipper du denne, stopper bilen opp. På RBMK-reaktorer er dette forholdet motsatt: Du har et gasspådrag, og kontrollerer farten ved å kontinuerlig bremse. På et moderne atomkraftverk skal systemet jobbe mot deg hele tiden med tanke på å senke farten, sier Valseth. TU20110428sy59cf916110_31_33 1104280953.jpg TU20110428sy59ceb45910_31_33 1104280952.jpgIkke egentlig et kraftverk

TU20110428RBMK reaktor6410_38_02 1104280959.jpg RBMK-designet var opprinnelig militært med tanke på plutoniumsproduksjon, og ble senere oppskalert. De tekniske løsningene er utdaterte og på mange måter lite sammenlignbare med andre reaktortyper.

Dermed er den tekniske lærdommen for ettertiden begrenset, forteller han.

– En annen svært viktig forskjell er at Tsjernobyl-anlegget manglet en fysisk reaktorinneslutning, noe vi tydelig så viktigheten av å ha på plass i Fukushima. Lærdommen fra Tsjernobyl ligger dermed primært i området sikkerhetskultur – altså holdningene og rutinene til en organisasjon for drift av kjernekraft, sier IFE-sikkerhetssjefen. BWR-reaktor_nett 1104281235.jpg

Sammen i nøden

Tsjernobyl og Fukushima har likevel noe felles:

De er begge medlemmer av en eksklusiv «klubb» av storulykker – reaktorulykker som i kraft av sin alvorlighet har blitt retningsgivende for opinion, presse, politikere og den publiserende forskningen på feltet – også i Halden og på Kjeller.

Den tredje ulykken i dette selskapet er Three Mile Island-ulykken 28. mars 1979 , der reaktor 2 gjennomgikk en delvis nedsmelting.

Ulykken førte til permanent stengning av anlegget, store protester mot atomkraft i mange land og strengere regler for nye reaktorer i USA.

– De store ulykkene har satt fart i forskningen på ulike felter. Three Mile Island førte for eksempel til fokus på såkalt MTO – Menneske Teknologi Organisasjon – som vi kaller det. Lærdommene går på samspillet mellom menneske og maskin, det å optimalisere prosessene for å tolke et situasjonsbilde korrekt. Det publiseres stadig nye fagrapporter på bakgrunn av Three Mile Island, sier avdelingssjef for IFEs senter for visualiseringsteknologi, Terje Johnsen.

Lærdommen fra Japan

Tsjernobyl-forskningen handler på sin side mest om sikkerhetskontroll og materialforskning, mener IFE-forskerne.

Men hvordan vil Fukushima virke inn?

– Trolig vil en del forskning i etterkant dreie seg mot plassering og fysisk beskyttelse av anlegg, mer spesifikt hvordan man skal beskytte sentrale sikkerhetssystemer som nødstrøm og kjøleanlegg. I tillegg kan man lære mye fra Fukushima om håndtering av nødssituasjoner, sier Atle Valseth.

Les også: Fukushima tvinger fram nye krav

«Ingen» innså alvoret

Når det gjelder håndtering av en nødssituasjon, er også Tsjernobyl en studie verdt.

Norges møte med katastrofen blir i dag beskrevet som noe nær en nasjonal ansvarsutgliding av dem som selv satt i ansvarlige posisjoner.

Én ting er nemlig tirsdagens 25-årsdag for selve eksplosjonen. En annen ting er 25-årsdagen for den første omtalen av katastrofen i norske aviser.

Den kom først for nøyaktig 25 år siden i dag – 29. april – takket være manglende pressefrihet i Sovjet (se fakta). Men selv ikke da tok norske medier inn over seg alvoret. TU20110428sy58c4975210_31_32 1104280952.jpg

Ikke engang her i TU, hvor vi hadde vår første omtale av Tsjernobyl-ulykken i nummeret som kom ut 19. mai 1986.

Druknet i Gro og Grand Prix

Da katastrofen omsider ble kjent, befant helseminister Leif Arne Heløe og helsedirektør Torbjørn Mork seg på møte i Verdens helseorganisasjon (WHO). Medisinalråd Anne Alvik var på ferie i Tunisia.

Også ellers var bildet preget av nyansettelser og personskifter pr. 1. mai 1986, slik at flere nøkkelpersoner var helt ferske i jobben.

Alt dette ifølge UiO-forskerne Øivind Larsen, Stein A. Evensen og Christoph Gradmann, som i januar i år samlet viktige nøkkelpersoner fra politikk, forvaltning og helsevesen i 1986 til et aktørseminar for å se tilbake på hva som skjedde for 25 år siden. TU20110428sf09c2a95110_31_32 1104280952.jpg

Oslo-avisene greide ikke å sile ut fakta, og lokalavisene i spesielt Midt-Norge begynte – klokelig – heller å forholde seg til NGU som premissleverandør.

Informasjonsvakuumet ble forsterket av regjeringskrisen som oppsto da Willoch-regjeringen meldte sin avgang og Gro Harlem Brundtland skulle overta, nettopp 29. april.

Og som ikke det var nok: Folk flest var i fyr og flamme over at Bergen snart skulle arrangere det internasjonale Melodi Grand Prix.

Pengemangel

Viktige nyheter kan drukne i mediebildet, altså.

Hva så med i dag, kan en kjernekraftkatastrofe konkurrere med Paradise Hotel?

Vel, ifølge dem som daglig sliter med å styre statsfinansene i Russland, Ukraina og Hviterussland kan den i hvert fall ikke konkurrere med finanskrisen.

En internasjonal giverlandskonferanse i Kiev i forrige uke (se fakta) klarte aldri å framskaffe alle de nødvendige midlene for en oppdatert '100-årsløsning' for sarkofagen i Tsjernobyl – tross innstendige bønner. TU20110428sy5a3f665610_31_32 1104280952.jpgIkke prioritert

At ting går tregt, har man også merket på IFE i Halden.

Den tredimensjonale VR-simulatorteknologien Terje Johnsens IFE-avdeling utvikler, er ment for presis modellering, trening, analyse og forberedelse av personell – enten de skal operere, vedlikeholde eller dekommisjonere kraftverkene. TU20110428DSC_08376210_33_25 1104280954.jpg

Slikt er etterspurt i kjølvannet av både den ene og andre ulykken, og er høyaktuelt for det framtidige arbeidet med å dekommisjonere eldre atomkraftverk – ikke minst Tsjernobyl-anlegget, et arbeid som trolig vil ta minst 100 år.

Men i Tsjernobyl hindres samarbeidet av at ukrainerne ikke har utstyr til å nyttiggjøre seg av teknologien.

– Simulering gjør det mulig å trene på selve brenselsbyttet på RBMK-reaktorer, hvor brenselet byttes mens anlegget er i drift. Dette er en risikabel prosess, og gjøres nå til dels av en stab som aldri har fått trent på uventede situasjoner. Den samme simulatoren kan også benyttes ved planlegging av dekommisjoneringen av anlegget, sier Johnsen.

En tapt generasjon

Den storpolitiske reaksjonen på Fukushima har så langt vært et ekko av både Three Mile Island og Tsjernobyl:

Det er til nød stemning for å vedlikeholde, men ingen vinner stemmer på å gå inn for å bygge nytt.

Et slags omvendt Samferdsels-Norge, med andre ord. TU20110428sy5a33795410_31_32 1104280952.jpg

Les også: Tyskland stenger sju kjernekraftverk

Flere eksperter har i den anledning advart mot å la teknologiutviklingen stanse opp enda en gang.

Les også:

– Ikke dropp atomkraften

Advarer mot overdreven atomfrykt

– Fukushima ingen atomkatastrofe

Atle Valseth deler bekymringen.

– Det er på det rene at Tsjernobyl har bidratt til at byggingen av nye og sikrere atomkraftverk er stanset til fordel for forlenget levetid på eksisterende anlegg. Vi kan langt på vei si at en generasjon av både teknologier og teknologer er gått tapt – i de vestlige landene. De siste årene har det snudd litt, anført av Finland og Frankrike her i Europa og ikke minst Kina, sier Valseth.

TU20110428sy5a36f85510_31_32 1104280952.jpg Kjerneteknologien vil imidlertid alltid være uløselig knyttet til politikk, mener han.

– Det er vanskelig å si hva Fukushima vil få å si. Tysklands umiddelbare reaksjon er i høy grad innenrikspolitisk motivert, også på grunn av et sterkt grønt parti. Både Kina, som anser atomkraft som en mellomfase mot fusjon, og USA tar nå tunge strategidiskusjoner. For Frankrike, med sine 80 prosent kjernekraft, er det uaktuelt å fase ut kjernekraft. I et lengre perspektiv venter også såkalte fjerdegenerasjons atomkraftverk, som skal forbrenne alt brenselet. Noe som er helt sikkert, er at det vil komme nye Tsjernobyl-markeringer, sier Valseth.

Les også: Slik oppstår nedsmelting

Steng gamle kjernekraftverk

Hva blir kjernekraftens fremtid?

Fossil energi tar flest liv

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.