ARKIVNYHETER

Skredsikringsbehov på 8 milliarder i Nord-Norge

15. des. 2011 - 11:25

Hensikten med skredsikringsplanen er å vise en samlet oversikt over skredbehovene og utfordringene på riks- og fylkesvegene i Nord-Norge. Planen viser rassikringsprosjekt med høy prioritet. I tillegg er det en del prosjekt med lav og middels prioritert som ikke er tatt med i planen.Historikk

I 2008 ble de mest skredutsatte strekningene langs vegene i Region nord kartlagt. Kartleggingen dannet grunnlag for prioriteringer av skredsikringstiltak i perioden 2010 - 2013. Nå har Statens vegvesen oppdatert og revidert planen som et grunnlag for arbeidet med Nasjonal Transportplan 2014-2023.Hva er en skredutsatt strekning?

Det er en strekning hvor det i løpet av de siste 20 årene har vært minst 3 stengninger som følge av skred - eller minst 3 hendelser/nedfall pr km på strekningen de siste 20 årene.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.