KRAFT

Skor seg på dyr strøm

Øyvind LieØyvind Lie
5. juli 2011 - 14:31

Det gjelder vel å merke kun for kunder med standard variabel kontrakt, ikke spotpris.

De to siste vintrene har det nemlig vært langt billigere å kjøpe strøm til spotpris enn på standard variabel kontrakt, viser Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) rapport om kraftsituasjonen i vinter.

Gjennom vinteren 2010/2011var det for eksempel 3224 kroner billigere med en spotpriskontrakt med et antatt påslag på 1,9 øre/kWh i elspotområdet Øst-Norge (NO1) sammenliknet med den beregnede prisen på standard variabel kontrakt.

Vinteren før var forskjellen 2101 kroner.

Beregningen tar utgangspunkt i en husholdningskunde med et normalt forbruk på 20000 kWh/år, der både utgifter til kraftpris, nettleie og avgifter tatt med.

Standard variabel kontrakt er i undersøkelsen basert på dominerende leverandører i utvalgte nettområder.

Les også: Regjeringen snur i AMS-saken

Dyrt etterslep

NVE forklarer forskjellen ved å peke på at for standard variabel kontrakt må leverandørene gi en varslingstid på to uker.

Dermed hadde ikke standard variabel kontrakt den samme prisøkningen som spotkontraktene i uke 48, 49, 50 og 51 i fjor.

«Til gjengjeld økte prisen på standard variabel kontrakt i ettertid, med ca. 2 uker etterslep, og holdt seg på et betydelig høyere nivå enn spotpriskontraktene resten av vinteren», skriver NVE.

Les også: Anstrengt kraftsituasjon i Sør-Norge

Gode marginer

Det resulterte i at standard variabel kontrakt hadde en snittpris gjennom vinteren som lå 5,8 øre høyere enn for eksempel en spotpriskontrakt i Øst-Norge med et antatt påslag på 1,9 øre/kWh.

Forskjellen for Vest-Norge var 5,9 øre, mens den var hele 8,4 øre for Sørvest-Norge (NO2). Forskjellen for Midt-Norge var 4,8 øre/kWh.

«Det tapet en leverandør fikk (såfremt den ikke hadde sikret seg i det finansielle markedet, noe som er vanlig) fra uke 48 til uke 51 som følge av at spotprisen var høyere enn prisen den fikk for kraften levert til sluttbrukere på standard variabel kontrakt, hentet leverandøren inn med god margin fra uke 1 og utover», skriver NVE.

Tendensen til to ukers etterslep på standard variabel kontrakt i forhold til spotpris går ifølge NVE igjen hvert år.

Les også: Vil ikke gi Ormen reservegasskraft

Samme risiko

Noen vil kanskje innvende at sluttbrukere med spotpriskontrakt er eksponert for høyere risiko for prisvariasjoner enn sluttbrukere med standard variabel kontrakt, slik at det skulle kunne forsvare ekstraprisen for standard variabel strøm.

«Men dersom man tar hensyn til at de fleste sluttbrukere (husholdningskunder) i dag ikke blir timesavregnet, og at spotpriskontrakter som blir tilbudt gjennom Konkurransetilsynets kraftprisoversikt må ta utgangspunkt i den månedelige aritmetiske gjennomsnittsprisen av områdeprisen på Nord Pool Spot, er prissvingningene for kunder med spotpriskontrakt betydelig redusert og trolig ikke mye større enn ved en standard variabel kontrakt», skriver NVE.

Les også: Industrikraft Møre lagt på is

Mest spot

Rapporten viser at 56,6 prosent av husholdningenes kraftvolum vinteren 2010/2011 ble omsatt på kontrakter tilknyttet spotprisen.

37,8 prosent av volumet ble omsatt på kontrakter med variable priser som ikke er tilknyttet spotprisen, mens 5,6 prosent av volumet ble omsatt på fastpriskontrakter.

Sammenlikner man dette med vinteren 2009/2010 ser man at det er en reduksjon i omsatt kraftvolum på variable kontrakter og en økning i omsatt volum på både kontrakter tilknyttet elspotprisen og kontrakter med fastpris.

«Trenden bort fra variabel pris (eksempelvis standard variabel kontrakt) og over til kontrakter tilknyttet elspotprisen har pågått i lang tid. Men hvis man skal sette sin lit til tallene ser det ut til at det denne vinteren har vært en tendens til at flere husholdningskunder velger fastpriskontrakter.

Dette kan ha sin årsak i at den noe høyere prisen denne vinteren og forrige vinter har medført at flere husholdningskunder ønsker å sikre seg mot risikoen tilknyttet prisvariasjoner», skriver NVE.

I de fleste prisområdene ville man kunne spart enda mer på å velge fastpris enn spotpris, går det fram av NVE-rapporten.

Men det kommer sannsynligvis av at begge de to siste vintrene har vært tørrere og kaldere enn normalt. Med fastpris risiker man også å betale en veldig høy pris hvis det blir et vått år slik at spotprisen går ned.

Les også: Gasspris avgjør Skogns skjebne

«Billig» i Midt-Norge

Midt-Norge (NO4) hadde for øvrig kun marginalt høyere pris enn de andre prisområdene gjennom vinteren (eksempelvis 1,0 øre/kWh høyere enn Øst-Norge).

Bakgrunnen for denne prisforskjellen stammer uke 47, 48, 49, 50 og 51, da spotprisen fra Nord Pool Spot var noe høyere for både Midt- og Nord-Norge sammenliknet med de tre andre elspotområdene.

Resten av vinteren hadde Midt-Norge lavere spotpris enn for eksempel Øst-Norge.

Ifølge beregningen var den samlede utgiften elektrisitet kun 133 kr høyere for en kunde bosatt i Midt-Norge (NO3) sammenliknet med en kunde bosatt i Øst-Norge (NO1).

«Denne relativt lave forskjellen står i kontrast til hva man til tider kan få inntrykk av gjennom mediene», påpeker NVE.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.