UTDANNING

Skolene sliter med få søkere til ingeniørstudier i distriktene

Petter Tangvald Fevang (32) ble erklært ufør i ung alder, men utdanner seg nå til ingeniør ved et av landets distriktsuniversiteter. Regjeringen ønsker seg flere som ham.

– Selv om jeg alltid har likt matte og de andre realfagene, var det ikke nok. Og det var umulig å tenke seg fem eller åtte år til på skolen da jeg var yngre, sier Petter Tangvald Fevang. Men i en alder av 32 er han en dedikert kjemiingeniørstudent ved Universitetet i Sør-Øst Norge.
– Selv om jeg alltid har likt matte og de andre realfagene, var det ikke nok. Og det var umulig å tenke seg fem eller åtte år til på skolen da jeg var yngre, sier Petter Tangvald Fevang. Men i en alder av 32 er han en dedikert kjemiingeniørstudent ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Foto: MAGNUS A. ROSS

–  Det er jo et paradoks at det i teknologiske utdanninger har vært såpass få søkere nasjonalt, sier  Randi Toreskås Holta. Hun er visedekan for utdanning ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).