ARBEIDSLIV

Skjulte dårlig sikkerhet

Formann Henning Haug i Offshore Dykker Unionen (ODU) sier til Teknisk Ukeblad at notatet viser at myndighetene var opptatt av å skjule hvordan situasjonen var for dypdykkerne i Nordsjøen.
Formann Henning Haug i Offshore Dykker Unionen (ODU) sier til Teknisk Ukeblad at notatet viser at myndighetene var opptatt av å skjule hvordan situasjonen var for dypdykkerne i Nordsjøen.
Leif Haaland
30. nov. 2004 - 12:30

Frykt for at det skulle bli offentlig kjent hvor dårlig det stod til med opplæring og beredskap for dykkere i Norge, førte til at personer som kunne tenkes å utnytte dette politisk, ikke fikk ansettelse i Norsk Undervannsinstitutt (NUI).

I et konfidensielt notat fra 1976 som nå er avgradert i henhold til Innsynsloven, heter det, sitat: I følge instituttets leder finnes det pr. dato ingen offentlig utdannelsestilbud eller sertifiseringsordning for dypdykkere i Norge.

Det er heller intet utdannelsestilbud for helsepersonell på området som fordrer behandling under trykk. Dessuten eksisterer det heller intet beredskap for ilandføring av nevnte pasientkategori. Her skulle således være litt argumentasjonsstoff i jakten etter beviser for "kapitalens undertrykkelse". Sitat slutt.

Til tross for disse påviste manglene gjennomførte NUI testdykk helt ned til 500 meter.

Notatet er en kommentar til en ansettelsessøknad fra et medlem i et politisk parti på venstresiden. Innsynsutvalget har i 2003 vedgått at søkeren har lidd alvorlig skade som følge av overvåkingspolitiets virksomhet - og gitt vedkommende erstatning.

Den tidligere jobbsøkeren valgte i november å ta kontakt med en demokratisk organisasjon og kontaktet formann i den nyopprettede Offshore Dykker Unionen (ODU), Henning Haug.

Haug sier til Teknisk Ukeblad at dette notatet viser at myndighetene var opptatt av å skjule hvordan situasjonen var for dypdykkerne i Nordsjøen. Dette, pluss de tette båndene mellom NUI og statens overvåkingsorganer, kom ikke frem hos kommisjonen som gransket forholdene for dykkerne fra 1975 til 1978.

Det ble også holde skjult for Lossiuskommisjonen som gjennomførte gransking fra 2001 som munnet ut i NOU 2003:5 Pionerdykkerne i Nordsjøen. Haug sier det så sterkt som at både Regjering og Justisdepartementet har villedet Stortinget til å fatte beslutning på feil grunnlag.

I en Stortingsmelding i 2004 konkluderer Regjeringen v/Justisdepartementet at Staten ikke var nok involvert på sokkelen til at det forelå noe statlig ansvar! Haug peker på at Staten både er grunneier, rettighetshaver og operatør gjennom Hydro og Statoil. Staten er også kontrollerende myndighet, lovgiver og største profitør.

Haug er forbitret over at NUI, OD, Arbeidstilsynet og det gamle Industridepartementet - fire tilsynelatende skinnende blanke statlige institusjoner som skulle ivareta dykkerenes sikkerhet og helse - hadde andre overordnede agendaer. Nå forventer han at all vital informasjon som er holdt tilbake for Stortinget, blir lagt på bordet.

Denne saken vil bli tatt opp i Stortingets spørretime førstkommende onsdag av Inge Ryan (SV).

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.