ARBEIDSLIV

Skjellsettende nyskapning

16. juni 2000 - 01:22

Integrert fagmiljø

– Vår modell samler deltakende produsenter i et pakkefirma som er det mest realistiske – fordi det må sikres et visst volum for å bære omkostningene. Vi kan ellers konkurrere på beste oppdrettsanlegg, plassering og drift, men det kommer alle til gode at den kostbare pakkingen av skjellproduktene blir best mulig gjennom et felles løft. Vi tror på et integrert fagmiljø under samme tak. Våre erfaringer dokumenteres nøye til databank for å komme bransjen til nytte, sier Berge.

Det nye mottaket har kostet cirka åtte millioner kroner og skal ta imot skjell fra Rogaland og andre fylker i Sør-Norge. Lysefjorden Skjell AS har en tredel av aksjene. Andre oppdrettere, i tillegg til lokale interesser, er medeiere. – På det europeiske markedet supplerer vi med en mindre del av den etterspørselen våre europeiske konkurrenter ikke kan levere, sier Berge.

Produserer på skift

Skjellene lever cirka 12 dager etter at de er høstet. Å vaske og pakke blåskjell utgjør omtrent halvparten av prisen til forbruker.

Selve oppdrettet er lokalisert i naturskjønne omgivelser like ved innløpet til Lysefjorden fra Høgsfjord, og Arne Berge var med på å etablere farmen for snart tre år siden. – Det var mye ny mark å pløye.

Blåskjellene dyrkes nå på såkalte svenskebånd, som larvene fester seg lett på. Båndene gir godt feste og god konsentrasjon av blåskjell. Koloniseringen skjer først nær sjøflaten og går så videre de 5,5 meterne ned i sjøen fra fire tusen grå blåser på vannflaten. De første bandene som ble satt, og som nå er tunge av blåskjell, er nylig fordoblet for å kunne produsere på skift mens de første høstes.

Lite alger

Det ble foretatt to års grundig testing av vannet på stedet før rådet for lokalisering ga beste oppnåelige klasse A. Frem til utgangen av 1999 ble anlegget drevet som et prøveprosjekt der all pakking foregikk manuelt.

Ved munningen av Lysefjorden er det stadig tidevannssirkulering av store vannmengder. Beliggenheten fjernt fra kysten reduserer faren for giftalger som følger kyststrømmene. – Vi har akseptert at mulige angrep av giftalger er noe vi må leve med, selv om sjansene inne i fjordene er små.

Det skal nå tas i bruk nye og raskere metoder for å måle giftalgene i skjell enn med mus. Og fordi mennesker har langt større toleranse for giftalger enn mus, er eksport hittil blitt stoppet ved minste påvisning ved at mus dør. Dette er helt unødvendig.

Lysefjorden Skjell AS har konsesjon på oppdrett av østers og kamskjell som det nå drives forsøksoppdrett på. Her er vekstsyklusen på fem år, og det skal satses på inntektene fra blåskjellproduksjonen når de kommer. Også her er det europeiske markedet som er interessant, sier han. – Østers er i ferd med å bli populært i Norge, ikke minst på grunn av den nye norske matopplysnings- og vinkulturen som begynner å bli utbredt, godt ansporet av gourmetspalter i pressen og TV-programmer.

Skjellmarkedet dobbel av laks

Siri Hamnsvik forteller at det europeiske markedet for blåskjell nå er på cirka 700.000 tonn. Dette er det dobbelte av laksemarkedet, men Norge har ikke bidratt mye til nå. – En begrensning for norsk blåskjellproduksjon er transportproblemet til de europeiske markedene. Det går greit fra det sørlige Norge, som fra Forsand, men byr gradvis på økende problemer nordover. Prismessig vil ikke flyfrakt lønne seg.

Frankrike og Belgia er de største markedene, mens Tyskland og Østerrike er i sterk vekst.

Nylig sendte det nye Rogaland Skjellmottak AS på Forsand den første lasten på 2,5 tonn blåskjell til Nederland. Anlegget skal sende 7–8 tonn i uken frem til ettersommeren. Skjellene høstes fra den nye skjellfarmen, Lysefjorden Skjell AS, som er Norges største. Fra farmen kan de høste 30 tonn i uken for å holde tritt med tilveksten. For tiden er det lite skjell å oppdrive på kontinentet, de europeiske leverandørene er tomme og etterspørselen fra norske kilder er stor.

Blåskjellene fra Forsand er beregnet på å gå til grossist og samarbeidspartner Roen van Yrseke i Nederland, som er Europas største skjellgrossist. Totalt omsettes det årlig rundt én million tonn skjell av alle varianter i Europa. – Med tidkrevende transportavstand fra Norge til Europa kan Norge få problemer med å konkurrere med produsenter på kontinentet. Derfor er fullverdig kvalitetspakking, som i det nye mottaket, helt avgjørende. Samtidig satser miljøet på Forsand på videreforedling for å eliminere tidsfaktoren og konkurrere på like fot.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.