Skipsregister fant betydelig flere fartøy med batterier enn tidligere registrert

Den registrerte batterikapasiteten øker med 300 til 350 MWh.

Skipsregister fant betydelig flere fartøy med batterier enn tidligere registrert
Ferger står for størsteparten av fartøyene med batterier. Foto: TNSDC

Fra før er det på verdensbasis registrert 330 batterifartøy i drift og 159 under bygging i år, ifølge organisasjonen Maritime Battery Forum. Men senere i mai blir denne oversikten oppdatert med omtrent 140 nye fartøy, hvorav 50 allerede er i drift, ifølge Andrea Aarseth Langli, daglig leder i forumet.