Tide Carrier

Skipsreder på nytt dømt et halvt års fengsel for miljøkriminalitet

Lagmannsretten opprettholder dommen mot skipsreder Georg Eide.

Redningsaksjon ved Feistein fyr utenfor Klepp da lasteskipet Tide Carrier fikk motorstopp i 2017.
Redningsaksjon ved Feistein fyr utenfor Klepp da lasteskipet Tide Carrier fikk motorstopp i 2017. (Foto: Carina Johansen/NTB)

Lagmannsretten opprettholder dommen mot skipsreder Georg Eide.

Gulating lagmannsrett opprettholder dommen mot skipsreder Georg Eide, som i tingretten ble dømt til et halvt års fengsel for forsøk på ulovlig skraping av skip.

Den 56 år gamle næringslivslederen fra Sunnhordland er dømt for medvirkning til avfallseksport i strid med forurensningsloven. 

Eide ble i tingretten dømt for å yte bistand til utførselen av lasteskipet Tide Carrier, som i stedet var skipet nær ved å forlise.

Skulle til Pakistan

Lagmannsretten fant det bevist at det var bestemt at skipet skulle til Gadani i Pakistan for skraping på stranden der og at tiltaltes medvirkning ga vesentlige tids- og kostnadsbesparelser i forbindelse med utførselen av skipet.

Slik skraping omtales som beaching og er et stort internasjonalt miljøproblem.

– Som en stor sjøfartsnasjon er det viktig at norske myndigheter bidrar til bekjempelsen av dette problemet, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i en pressemelding.

Dommen er avsagt under dissens: To dommere stemte for frifinnelse. Dommen er ikke rettskraftig.

Avfallseksport er strengt regulert i norsk og internasjonal rett. Hensikten er å forhindre at rike land sender sitt avfall til fattige land som ikke har tilfredsstillende systemer for håndtering av avfallet.

Lå i norsk fjord i ti år

To dager ut i seilasen i februar 2017 fikk skipet motorproblemer og kom i drift utenfor Jærstrendene. Miljømyndighetene nektet da skipet å forlate Norge uten tillatelse. Før seilasen hadde skipet ligget i opplag i Høylandsbygd i ti år.

Tingretten fant at Eide hadde en sentral rolle i bistanden for å få skipet av gårde, og at handlemåten var sterkt klanderverdig.

– Næringslivslederen hadde kunnskap om at skipet skulle skrapes i Asia, sa Bache Dahl da tingrettsdommen ble avsagt i 2020. 

Eide har hele veien nektet straffskyld på alle tiltalepunkter.   

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå