HELGE INGSTAD

Skipskonsulenter i Harstad kreves for 15 milliarder kroner etter at «Helge Ingstad» sank

Utarbeidet dokumentasjon til klasseopptaket.

Et av de siste bildene av KNM Helge Ingstad før kollisjonen – fra øvelsen Trident Juncture 7. november 2018.
Et av de siste bildene av KNM Helge Ingstad før kollisjonen – fra øvelsen Trident Juncture 7. november 2018. (Marius Vågenes Villanger / Forsvaret)

Utarbeidet dokumentasjon til klasseopptaket.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Tirsdag avdekket TU at klasseselskapet DNV GL er saksøkt for over 15 milliarder kroner etter at fregatten «Helge Ingstad» sank.

Klasseselskapet ble stevnet av Forsvarsdepartementet 8. november i fjor. Halvannen måned senere sendte DNV GL et regresskrav med det samme svimlende beløpet til skipskonsulentselskapet Polarkonsult i Harstad.

«Statens krav mot DNV GL er p.t. ikke konkretisert, men angis å være på over 15 milliarder kroner. DNV GLs krav mot Polarkonsult er i prinsippet det samme», het det i DNV GLs tilsvar som ble sendt retten 20. desember 2019.

– Har levert i henhold til kravene

Polarkonsult omtaler seg som et av de ledende konsulentselskapene innen skipsdesign og marinearkitektur i Norge.

De var engasjert av Forsvaret for å utarbeide dokumentasjon som DNV GL krevde i forbindelse med klasseopptaket av KNM Helge Ingstad. 

Selskapet i Harstad har 25 ansatte og hadde i 2019 en omsetning på 27,4 millioner kroner. Til sammenligning hadde DNV GL i fjor rundt 12.000 ansatte og en omsetning på 21,5 milliarder kroner.

– Vi kan bekrefte at Polarkonsult, som har levert tjenester til Forsvaret, har mottatt et regresskrav fra DNV GL som følge av kravet fra Forsvaret til DNV GL, skriver Sigmund Sørensen, daglig leder hos Polarkonsult i en e-post til TU.

– Vår leveranse har vært i henhold til kravene som ble stilt. Eventuelle spørsmål ut over dette, vil vi komme tilbake til når saken er behandlet, fortsetter han.

Mener alle burde vært behandlet likt

DNV GL mener staten også burde saksøkt Polarkonsult. De skriver følgende i sitt tilsvar til retten, som er gjengitt i en kjennelse: 

«Som det fremgår av brevet er det oppgitte formålet med statens søksmål først og fremst å avbryte eventuelle foreldelsesfristers løp. DNV GL har anmodet om at alle leverandører til Forsvaret involvert i arbeid med HING (KNM Helge Ingstad, red.anm) behandles likt, ved at staten tar skritt for å avbryte foreldelsesfristens løp mot alle.»

«Staten har imidlertid avvist å ta fristavbrytende skritt mot Polarkonsult. Dette er bakgrunnen for at DNV GL nå tar ut regressøksmål mot Polarkonsult», skriver de videre i tilsvaret.

– Var ikke tilstrekkelig vanntett

Forsvarsdepartementet mener DNV GL har ansvaret for at «Helge Ingstad» sank og ble totalskadet. De mener at klasseselskapet skulle ha avdekket at fregatten ikke hadde tilstrekkelig vanntett inndeling.

Bakgrunnen var Havarikommisjonens foreløpige rapport, som avdekket at vannfyllingen i fregatten ble vesentlig større enn det skaden skulle tilsi fordi fartøyets vanntette integritet ikke var tilfredsstillende.

I sin foreløpige rapport, slo Havarikommisjonen kort tid etter ulykken fast at en sikkerhetskritisk svakhet gjorde at vann kunne spre seg i fregatten gjennom hule propellakslinger.

– Grunnløst krav

DNV GL mener at statens krav mot dem er grunnløst.

– Vi har gått grundig gjennom saken og mener kravet er grunnløst. Det foreligger ikke noe ansvarsgrunnlag, og det er heller ingen årsakssammenheng mellom det klasseopptaket DNV GL hadde ansvaret for og «Helge Ingstads» forlis og påfølgende tap, uttalte Chalotte Bjørn, kommunikasjonssjef i DNV GL – Maritime Nord-Europa til TU på tirsdag.

I tilsvaret til retten, beskriver DNV GL det mest sentrale ved tvisten slik:

«Overordnet er det rettslige spørsmålet hvorvidt DNV GL, sett i lys av de oppgaver DNV GL skulle utføre ved klassingen av skipet i 2014 og de senere kontroller, kan holdes ansvarlig for totalforliset. Videre er et sentralt spørsmål om det foreligger årsakssammenheng mellom DNV GLs eventuelle kontraktsmislighold og totalforliset, eller om dette skyldes andre og mer nærliggende årsaker.»

DNV GL har overfor retten bestridt erstatningsansvar og pekte på en rekke grunnlag for dette. De mener for eksempel at det ikke foreligger noe kontraktsbrudd, samt at statens krav er foreldet og at det er reklamert for sent, kommer det frem i en kjennelse.

Venter på havarikommisjonen

Verken Forsvarsdepartementet eller Regjeringsadvokaten har villet kommentere saken til TU.

TU har bedt DNV GL kommentere regresskravet mot Polarkonsult. Vi har foreløpig ikke mottatt svar.

Oslo tingrett stanset i vår behandlingen av tvisten, i påvente av den endelige rapporten fra Havarikommisjonen. Skipets vanntette integritet og de hule propellakslingene er et av hovedfokusområdene som er varslet i den.

Nylig ble det likevel satt dato for hovedforhandlingen, som skal gå over fem uker med start 21. september 2021. Partene som må møte i saken er staten ved Forsvarsdepartementet, DNV GL og Polarkonsult.

Les også

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå