ENERGI

Skip uten klimagass

29. apr. 2002 - 07:00

Brenselceller er utpekt som fremtidens løsning for bærekraftig utvikling i transportsektoren, understreker teknisk sakkyndig i Norges Rederiforbund. De eneste utslipp fra hydrogendrevne brenselceller er vann og oksygen. Men frem til i dag har ingen klart å vise teknikken brukt i kommersiell skipsdrift, selv om alle de store bilfabrikkene arbeider med denne teknikken.

I forhold til bilindustrien krever skip så stor effekt at brenselsceller i dag ikke er kommersielt mulige. I maritim sektors visjon har hydrogen en fremtredende plass som energibærer. Dette vil være et teknologisk sprang, som krever helt nye løsninger, etablering av regelverk for sikker anvendelse, ny kompetanse i alle deler av næringen og en ny drivstoff-infrastruktur.

Forskning i gang

Norges Rederiforbund (NR) har, i samarbeid med norske og europeiske samarbeidspartnere, etablert et større FoU-prosjekt for maritime brenselceller under navnet FCSHIP. Prosjektet ledes av NR, og delfinansieres av EU. I to år vil seks norske partnere samarbeide med europeiske kolleger på en rekke områder, for å legge grunnlaget for videre utvikling av teknikken.

Utslipp til luft er ikke bundet av geografiske grenser. Utslipp fra internasjonal skipsfart representerer i underkant av to prosent av verdens utslipp av karbondioksid, ifølge miljørapporten fra FNs maritime organisasjon IMO. Skipsfart er en internasjonal næring, preget av høy mobilitet og sterkt konkurransepress. Løsninger på de utfordringer skipsfarten står overfor, må derfor nedfelles i internasjonale regelverk og avtaler.

Bunkers gir utslipp

Innen skipsfart skjer arbeidet med miljøspørsmål hovedsakelig gjennom FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization), hvor Norge er en pådriver. Den norske maritime klynge sier den tar miljøutfordringene på alvor. Rederier, verftsindustri, utstyrsleverandører, klasseselskap, forskningsmiljøer og myndighetene samarbeider tett for en kontinuerlig miljøforbedring av skipsfarten. Næringen arbeider aktivt på flere fronter, for å redusere utslipp til både vann og luft, og med miljøsertifisering av rederiene som et synlig uttrykk for næringens engasjement.

Hovedkilden til utslipp til luft fra skipsfart er ifølge Telle forbrenning av bunkers i skipets hovedmotor. Tradisjonell tung- og dieselolje dominerer, og brukt i dieselmotorer gir dette utslipp av CO 2, nitrogenoksider, svovel og partikler. Utslippene til luft fra skipsfart kan reduseres gjennom skifte av brennstoff eller kontinuerlig forbedring av teknologien. I Norge arbeides det aktivt med utvikling på begge områder.

Kort og lang sikt

På kort sikt vil overgang til naturgass gi betydelige miljøgevinster. Utslipp av nitrogenoksider reduseres da med 90 prosent, CO2 kan reduseres med 20 prosent, og utslipp av svovel og partikler kan elimineres. Her er Norge ledende i verden. Marintek har for eksempel 15 års erfaring med forskning og utvikling av motor- og systemløsninger for gass, et norsk regelverk er utviklet, og teknikken er realisert gjennom fergen Glutra i Møre og Romsdal Fylkesbåtar. Utviklingen går stadig videre, og rederiet Eidesvik har nå kontrahert nye skip som vil gå på naturgass.

På lengre sikt vil Rederiforbundets prosjekt spille en nøkkelrolle i utviklingen av brenselcelledrift i maritim sektor. Klasseselskaper vil utvikle retningslinjer for anvendelse av teknologien på skip. Verft og forskningsmiljø vil vise mulige anvendelser og dokumentere fordeler og utfordringer. Å ligge i forkant av denne utviklingen er strategisk viktig for Norge og EU.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.