Skip løser nye svovelkrav med å sende utslippene til havs - forskere uenige om skadeeffekten

Rederier over hele verden har det travelt med å installere scrubbersystemer som vasker røyken og slipper stoffene ut i havet, før de nye kravene til svovelutslipp trer i kraft ved nyttår.

Skip løser nye svovelkrav med å sende utslippene til havs - forskere uenige om skadeeffekten
Dampskibsselskabet Norden er, som flere andre danske rederier, i full gang med å installere scrubbere på en del av flåten for å kunne seile på heavy fuel-olje, etter at de nye svovelkravene fra IMO trer i kraft fra nyttår. Foto: D/S Norden

Atmosfæren vil årlig spares for cirka 8,5 millioner tonn svovel når de nye reglene for utslipp fra skip trer i kraft 1. januar 2020. Til gjengjeld vil en del av de miljøskadelige stoffene fra eksosen til skipene i stedet bli sluppet ut i havet.