NYHETER_BYGG

Ski får nytt storsenter

Veidekke og Selmer Skanska har i fellesskap fått kontrakt på å bygge komplekset i Ski sentrum. Kontraktssummen er på 408,5 millioner kroner, og omfatter bygging av hotell, kinosenter, bibliotek i tillegg til nytt kjøpesenter, parkering og ca 60 leiligheter for salg.

Det nye prosjektet knyttes til det eksisterende Ski Storsenter med gangbro. Byggetiden er beregnet til totalt 26 måneder med planlagt byggestart allerede i desember i år. (vn)

Les mer om: