KRAFT

Skeptisk til blinkende lys på kraftmaster

Andre løsninger enn blinkende lys på kraftledningene bør være aktuelle, mener Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
Andre løsninger enn blinkende lys på kraftledningene bør være aktuelle, mener Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Bilde: Trond Isaksen/Statnett

Luftfartstilsynet har registrert et stort antall kabelspenn, bruer og andre hindre for lufttrafikken, og arbeider med en forskrift om mer omfattende lysmerking enn i dag.

– Det er lagt opp til en så omfattende bruk av konstant blinkende varsellys at omfanget av lysforurensningen vil komme på et uakseptabelt nivå, skriver fylkesmannen i en kommentar til Luftfartstilsynet.

Utredes

Fylkesmannen er positiv til tiltak som kan gjøre luftfarten tryggere, men mener utkastet til forskrift fra Luftfartstilsynet bør utredes grundigere ut fra hensynet til miljøet.

De nye forskriftene vil bare i Sogn og Fjordane føre til utplassering av mange hundre sterke lyspunkter som vil blinke hurtig og konstant dag og natt, skriver fylkesmannen.

Nye løsninger

Han viser til at dette står i motsetning til satsingen på å gjøre kraftlinjer og master minst mulig synlige i terrenget.

Fylkesmannen mener sikkerheten i lufttrafikken kan bedres med nyere tekniske løsninger selv om dette blir noe dyrere.

Les mer om: