FAGARTIKLER

SkatteFUNN skaper nye verdier

19. sep. 2005 - 15:43
Vis mer

Akkumulert har over 10 000 prosjekter, fordelt på ca 6000 bedrifter, blitt godkjent siden starten av SkatteFUNN. Tanken om å få bedrifts-Norge til å systematisere og synliggjøre sitt forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er på god vei til å bli en realitet.Økt Innovasjonskompetanse

Uavhengig av hvilken næringspolitikk man til enhver tid velger å følge, står Norge foran betydelig utfordringer som krever økt innovasjonsevne i og knoppskyting fra eksisterende virksomheter og flere nyetableringer. Kunnskapsinnholdet i norskproduserte varer og tjenester må økes for å opprettholde konkurransekraft i det internasjonale marked.

Innovasjon og nyskaping betinger at det finnes mennesker som både kan og vil skape noe som er nytt og nyttig. Vi må mobilisere flere til å drive med nyskaping gjennom relevant opplæring og ved å skape positive rollemodeller og helter av de gründerne som lykkes. Bredden og eliten er gjensidig avhengig av hverandre innenfor nyskaping på samme måte som innenfor masseidrett og eliteidrett.

SkatteFUNN suksess

SkatteFUNN ble etablert for å øke det systematiske FoU arbeidet blant norske bedrifter, og noen av suksesskriteriene var og er:

  • 20 % (18 %) netto skattefradrag av de totale FoU-kostnadene vil fungere som en risikoreduserende effekt for bedriftene i deres ønske om å gjøre verdiskapende FoU-prosjekter.
  • SkatteFUNN må være på bedriftenes premisser.
  • SkatteFUNN må være forutsigbar.
  • Det må være enkelt å skrive en søknad som viser en prosjektplan med mål, ressurser og budsjett.
  • Det må gis rask tilbakemelding om søknaden er godkjent.
  • Det må finnes lokale kunde- og saksbehandlere som kan gi kompetente råd og henvisninger.


SkatteFUNN er en suksess. Ordningen gjør at mange norske bedrifter systematiserer sine utviklingstiltak ved at de må skrive og gjennomføre aktiviteter i henhold til etablerte prosjektplaner. Prosjektplanene er tilgjengelig for ansatte, ledelse og styre og kan derfor diskuteres og vurderes. Hvilke bedrifter som har godkjente prosjekter, er offentlig tilgjengelig informasjon og ligger på SkatteFUNNs hjemmeside www.skattefunn.no . Synliggjøringen av prosjektene bør kunne være et godt grunnlag for offensive FoU-institusjoner til å finne nye kunder. Bedriftene kan tilføres nødvendig kompetanse for prosjektgjennomføring i tillegg til de faglige utfordringer de står ovenfor.SkatteFUNN fungerer som ett viktig element for å øke volumet på FoU i bedriftene. Det er imidlertid påpekt fra mange at ordningen fungerer best for etablerte små og mellomstore bedrifter i og med at skattereduksjonseffekten først kommer etter at selvangivelsen er godkjent av ligningsmyndighetene.

Gründere og bedrifter i etableringsfasen har behov for direkte tilskudd av penger og kompetanse. Dette har regjeringen også sett. Stortinget har avsatt totalt ca. 70 millioner kroner til tilskuddsordningen for 2005 og kompensasjonsordningen for de tidligere år. Ordningen skal gjelde ulønnet arbeidsinnsats i forbindelse med forskning og utvikling utført av gründere og etablerere.Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Innovasjon, læring og verdiskaping

Lærevansker er tragiske for barn, men de er fatale for en organisasjon. Organisasjoner med god kundekultur er preget av evnen til å lære, og de stiller kontinuerlig spørsmål ved egen praksis og egne samhandlingsmønster. Likevel viser statistikk oss at om 10 år er 50 % av dagens bedrifter borte. Drivere for økt innovasjon kan være krise, overskudd, kundebehov eller ny teknologi. For alle disse driverne er det noe som alltid vil være gjeldende:

  • Behov for samarbeid og samhandling. Det er viktig med samarbeid og nettverk mellom bedrifter og mellom bedrifter og kunnskapsmiljø er.
  • Behov for systematisk innovasjonsarbeid. Over 80 % av bedriftene i Norge har mindre enn 20 ansatte. Det sier seg selv at de mangler både finansielle og menneskelige ressurser til systematisk innovasjonsarbeid. De fleste behov for kunnskapsutvikling i bedrifter er av kollektiv karakter. Opplæring av enkeltpersoner er sjelden tilstrekkelig når det er den kollektive praksis som skal forbedres. En leder med nye ideer greier ikke å opptre over tid etter de nye tankene dersom de ikke blir delt av dem hun leder og samhandler med. I Norge har vi gode forskningsinstitusjoner, men det gjenstår fortsatt mye arbeid for å få disse til systematisk å jobbe sammen med de små bedriftene.

Bedriftenes dilemma

Alle bedrifter må dessuten kunne håndtere to motstridene behov som opptrer samtidig, og som begge er nødvendige for bedriftens overlevelse:

  • Kostnadskontroll, drift og struktur i forhold til innovasjon, utvikling og verdiskaping

Vi vet at med fokus på bare den ene siden, vil bedriften på sikt gå under. Vi vet at med bare grep på bunnlinjen og kostnadskontroll, vil ikke topplinjen forbedres og med fokus på styrende dokumenter og rutiner, får man ikke innovasjon. Men samtidig er det slik at uten kostnadskontroll og struktur, blir det verken økonomisk eller menneskelig overskudd til å drive innovasjon og utvikling.

Dette paradokset må alle ledere leve med. God kunnskapsledelse er å beherske dette og utvikle en organisasjon som balanserer de motstridene behovene optimalt. Bedriftene som systematiserer sitt utviklingsarbeid og benytter SkatteFUNN som et verktøy for økt kunnskap og som en risikoreduserende faktor, vil klare å utvikle den kompetansen de trenger for å overleve i årene som kommer.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.