FORUM

SkatteFUNN må styrkes som skatteinsentiv

17. jan. 2008 - 13:46

NÆRINGSLIV: Den 17. januar fremla Statistisk sentralbyrå sin evalueringsrapport om skatteinsentivet for bedriftenes forskning og utvikling – SkatteFunn. Evalueringen viser at SkatteFunn har vært en stor suksess, og konkluderer blant annet med følgende:

– SkatteFunn fører til mer FoU, økt verdiskaping og flere innovasjoner i foretakene.

– SkatteFunn fører til endret FoU-atferd ved at foretak som i liten eller ingen utstrekning har hatt FoU-aktivitet tidligere, har begynt med slik virksomhet.

– En krone fra SkatteFunn har utløst to kroner i FoU-innsats fra bedriftene.

– Uten SkatteFunn-ordningen ville næringslivets FoU-innsats ha vært 2,4 milliarder kroner lavere i 2005.

– Flere foretak har rapportert at de er blitt mer negative til SkatteFunn som følge av de uheldige innstrammingene på maksimal timesats fra 1. januar 2007.

Når det gjelder anbefalingene, har NHO merket seg at evalueringen ikke foreslår at SkatteFunn skal omgjøres til en tilskuddsordning med lukket ramme. Evalueringen anbefaler at man enten viderefører SkatteFunn som et skatteinsentiv eller som en rettighetsbasert tilskuddsordning uten tak.

NHO vil fraråde at SkatteFunn blir omgjort til en rettighetsbasert tilskuddsordning. Evalueringen viser at SkatteFunn har fungert godt som et skatteinsentiv for bedriftene, ved at det har vært temmelig forutsigbart og ubyråkratisk. Skatteinsentivet har ikke hatt høye administrative kostnader sammenlignet med direkte subsidier. Det er heller ikke påvist mer misbruk i SkatteFunn enn hva som er tilfellet ved andre virkemidler. Og fremfor alt har skatteinsentivet vært svært vellykket i forhold til målet om å stimulere næringslivets FoU-innsats. Og Statistisk sentralbyrå sier jo selv at man «ikke har evalueringsmessig grunnlag for å hevde at en rettighetsbasert tilskuddsordning vil fungere klart bedre enn dagens skattebaserte ordning.»

Det er ingen grunn til å vente. Nå må regjeringen styrke SkatteFunn som skatteinsentiv, hvis den mener noe med sitt gjentatte mål om å vektlegge virkemidler som utløser økt FoU-innsats i næringslivet. De uheldige innstrammingene på timesats og antall førte timer fra 1. januar 2007 må umiddelbart fjernes. SkatteFunn bør forenkles ved at det innføres en felles beløpsgrense på alle typer SkatteFunn-prosjekter. Beløpsgrensen bør minimum settes til 8 mill. kroner og deretter indeksjusteres. SkatteFunn bør opprettholdes som en volumbasert ordning. Vi slutter oss også til forslaget om å ha én fradragsprosent på 20, dersom dette lar seg gjøre i henhold til EØS-regelverket. Videre bør man vurdere å utvide SkatteFunn, for eksempel ved å gjøre ordningen mer gunstig for forskningsintensive unge bedrifter.

Petter Haas Brubakk

direktør for næringspolitikk, NHO

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.