OLJE OG GASS

Skarv-kontrakt på 2 milliarder for Røkke

KONSTRUERES I NORGE: Selve desgnarbeidet og innkjøpsdelen til Skarv gjøres i Norge, selv om skipet bygges og utsrustes i Korea.
KONSTRUERES I NORGE: Selve desgnarbeidet og innkjøpsdelen til Skarv gjøres i Norge, selv om skipet bygges og utsrustes i Korea. Bilde: BP
Anders J. Steensen
20. sep. 2007 - 16:14

Skarv

Skarv ble oppdaget i 1998

  • Plan for utbygging of drift (PDO) ble overlevert Olje-og Energidepartementet 29 juni 2007.
  • Utbyggingen av Skarv og Idun er lokalisert i Norskehavet, ca 200 km vest for Sandnessjøen.
  • Vanndyp er på mellom 350 og 450 meter.
  • Feltene omfatter lisensene PL 212, 262 og 159.
  • De totale utvinnbare ressursene er estimert til 105 millioner fat olje og 48,3 milliarder Sm 3 rikgass. Det er identifisert ytterliggere ressurser og prospekt i Skarv Idun området. Disse kan tilknyttes Skarv Idun FPSO på et seinere tidspunkt.


Eierfordelingen i Skarv Idun enheten:

  • BP (operatør) 23,8350 %
  • Statoil 34,1100 %
  • Shell 28,0825 %
  • ExxonMobil 11,9175 %
  • Hydro 2,0550 %

Aker Kværner har til nå utført tidligfase ingeniørtjenester for Skarv-skipet.

Nå kan de fortsette med detaljarbeidet for Skarv FPSO.

Bygger på erfaring

– Vi har arbeidet med Skarv i et par år og er glade for å fortsette dette arbeidet. Aker Kværner har lang erfaring med å konstruere flytende produksjonsenheter for norsk sokkel. Denne erfaringen er viktig for å kunne gjennomføre oppdraget for BP, sier direktør for feltutvikling, Pål Helsing i Aker Kværner.

Arbeidet omfatter detaljengineering og innkjøp av materialer og utstyr for det 16.000 tonns store prosess og produksjonsdekket på Skarv.

Bygger i Korea

Bygging og installsjon av dekket er satt ut til Samsung, som skal leveret skroget til Skarv.

Rundt 400 personer fra Aker Kværner vil være involvert i prosjektet.

For to år siden fikk Akerr Kværner kontrakter for forstudier på Skarv-dekket, med opsjon på bygging og deltaljarbeider og innkjøp. Det er denne opsjonen som nå er utløst fra BP, med unntak av bygging, som havnet i Korea.Subsea fra Stavanger

Tidligere har Vetco Gray i Stavanger fått oppdraget med å lever undervannsystemene til Skarv.

Dette er en kontrakt på rundt 1,6 milliarder kroner. I tillegg har BP skrevet kontrakt på vedlikehold for undervannsanlegget på fem år. Alt leveres fra Vetco Gray i Stavanger.

Les mer om: