Skarv er BPs tekniske utstillingsvindu

Produksjons- og lagerskipet (FPSO) har tett samhandling med selskapets supportsenter for integrerte operasjoner i Stavanger og basen i Sandnessjøen.

Skarv er BPs tekniske utstillingsvindu
Skarv FPSO er blant verdens største og mest avanserte produksjons- og lagerskip. Bilde: BP

Produksjonen opp, kost ned

Ettersom Skarv er et nytt felt, har BP satset knallhardt på integrerte operasjoner (IO) med det de kaller avansert samhandlingsteknologi. De har likevel ikke tatt konseptet helt ut. Det er ingen fjernstyring. Årsaken er bruk av et produksjonsskip, som er involvert i maritime operasjoner.

Skarv er tilkoplet BPs eksisterende fibernettverk i Midt-Norge. Det gir full integrasjon av teamene på skipet, supportsenteret i Stavanger og basen i Sandnessjøen. På land er det tilgang til sanntids data.

BP håper at IO for Skarv skal gi gode resultater innenfor spesielt tre områder:

 • Bedre produksjonseffektivitet: Det blir enklere å analysere hendelser i prosessen,  validere instrumenter, justere reguleringssløyfer og anleggsdeler. Overvåking av elektrosystemene vil også bli en enklere prosess. Selskapet forventer at dette gir mulighet for å ta grep på et tidligere tidspunkt og redusere antall ikke-planlagte nedstenginger (shutdowns).
 • Produksjonsøkning: Ytelsesovervåking, bruk av visualiseringsverktøy, fullstendige anleggsmodeller, økt bruk av optimaliseringsteknologier, overvåking av mekanisk utstyr på skipet og havbunnsinstallasjonene skal gjøre at driften kan kjøres nærmere tekniske begrensinger og dermed gi økt produksjon.
 • Reduserte driftskostnader: Effektiv bruk av ressurser, sanntidsdata og annen informasjon skal gi bedre beslutninger tidligere, som er ment å gi betydelig redusert logistikk- og supportkostnader.

Skarv

 • Feltet ligger ca. 210 kilometer vest for norskekysten, på 350-450 meters vanndyp.
 • Det ble oppdaget i 1998, og er beregnet å ha brutto utvinnbare ressurser på nesten 100 millioner fat olje og kondensat, og over 42,5 milliarder Sm3 gass.
 • Produksjonen er ventet å bli gjennomsnittlig 165 000 fat oljeekvivalenter daglig når feltet er i full sving.
 • Feltutbyggingen omfatter et nytt og meget avansert produksjons- og lagerskip (se hovedteksten) som er bygget spesielt for værharde farvann.
 • Det er fem brønnrammer på havbunnen og en 80 kilometer lang, 26-tommers gasseksportrørledning som er tilkoplet Gassled-transportsystem for eksport til markeder i Europa.
 • Oljen vil bli fraktet til markedet med tankskip.
 • Skarv FPSO er 295 meter lang og 51 meter bred. Lagringskapasiteten er på 875 000 fat olje.

Kilde: BP

Automatisering på Skarv FPSO

 • Sikkerhets- og automatiseringssystem (SAS): Kongsberg Maritime AIM.
 • Informasjonssystemer: Kongsberg Maritime IMS.
 • Utstyrsadministrasjon: Emerson AMS.
 • Sanntids infrastruktur og visualisering: Honeywell ProcessNet.
 • Vibrasjonsovervåking og effektiviseringssystem: GE – Bently Nevada System1.
 • Prosessinstrumenter: Emerson Process Management.
 • Gamma nivåmålinger: Endress+Hauser.
 • Gamma profilmålinger i separatorer: ICI Tracerco.
 • Væskeanalyse: Norsk Analyse.
 • Brann- og gassdeteksjon: Autronica, Spectrex og Simtronics.
 • Operatørtreningssimulator: Kongsberg Maritime.
 • Kompressorkontrollsystem (CCC): Woodward.
 • Utslippsanalyse: GE.
 • Instrumentert overtrykksbeskyttelse (IOPPS): Yokogawa.
 • Havbunnskontrollsystem: Vetco.

Det er lesetilgang fra land til all informasjon, og det inkluderer over 70 000 feltsignaler på skipet.

Analoge i nær sanntid

Les også: Goliat tar siste stikk på diagnostikk

Som vi skrev i Automatisering 1/2012 er både Skarv og selskapets nye prosessplattform på Valhall-feltet utstyrt med mer instrumentering enn tidligere. Det innebærer høyere automatiseringsgrad, blant annet med mer sekvensstyring av oppstart og nedkjøring av både anlegget og utstyret.

Like viktig er det med bedre innsikt i rikets tilstand for prosessutstyret. Alle analoge signaler i kontrollsystemet AIM fra Kongsberg Maritime er tilgjengelige i nær sanntid på land via selskapets prosessdatabase og visualiseringsverktøy, Honeywell ProcessNet.

Robust rapportering

Operatørene har tilgang til rundt 70 000 signaler fra kontrollrommet.
Operatørene har tilgang til rundt 70 000 signaler fra kontrollrommet. BP
 

På tilsvarende måte blir all relevant diagnostikkinformasjon fra ventiler og instrumenter sendt gjennom softwaretuneller i Kongsberg-systemet til selskapets utstyrsdatabase, Emersons AMS. Hart, med overlagret kommunikasjon på strømsløyfene til feltutstyret, tar seg av datatransporten. AMS er selvsagt tilgjengelig på land.

I tillegg er informasjonssystemet (IMS) fra Kongsberg Maritime fullspekket med avanserte rapporter om alt fra sikkerhetsnedstenging, hendelser og statistikk.

Alle store og mellomstore maskiner blir overvåket av vibrasjonsovervåkings- og effektiviseringssystemet System1 fra GE Bently Nevada.

Les også: Martin Linge, Visund og Gina Krog får styring fra Emerson

Samler alt i SAS

Les også: Edvard Grieg-plattformen går for vanntette skott mellom prosess og sikkerhet

Selskapets oppskrift på framtidsfeltet handler om valg av det utstyret som er best egnet for fjernmonitorering. Totalt sett smaker løsningene for kontroll på anleggsintegriteten virkelig fugl, og forsvarer absolutt navnet, Skarv.

Kontrollsystemet har 12 500 fysiske signaler, fordelt på 150 noder. Det er 350 reguleringssløyfer (PID). I tillegg har systemet rundt 58 000 signaler som er tilkoplet via busser og nettverk fra undersystemer. Dette skal være det største sikkerhets- og automatiseringssystemet (SAS) som Kongsberg Maritime har levert.

SIL3-kommunikasjon

All relevant informasjon om både prosessen og utstyret på Skarv FPSO er tilgjengelig her på BPs avanserte samhandlingssenter i Stavanger.
All relevant informasjon om både prosessen og utstyret på Skarv FPSO er tilgjengelig her på BPs avanserte samhandlingssenter i Stavanger. BP
 

Det er separate nettverk for sikkerhet, kontroll og annen informasjon. Kongsbergs sikkerhetssystem kjører dual redundant nettverk på uavhengig fiberoptikk, med leverandørens Net IO sikkerhetsprotokoll. Den er sertifisert for SIL3 (Safety Integrity Level).

Kontrollrommet har to permanente operatørstasjoner. Her finner vi også en operatørstasjon for manøvrering av skipet. Den har full tilgang til prosesskontrollnettverket. Det er også to ekstra arbeidsstasjoner for igangkjøring og testing. Totalt er det nærmere 500 prosessbilder i SAS.

Les også: Valemon-plattformen blir ubemanndet konge

Det store bildet

Hovedprosessen på Skarv er fullspekket med feltutstyr som er tilgjengelig fra land.
Hovedprosessen på Skarv er fullspekket med feltutstyr som er tilgjengelig fra land. Stuart Conway, BP
 

IFE har utviklet informasjonsrike oversiktsbilder som blir projisert på storskjermen i kontrollrommet. Den er basert på flatskjermer. Her har operatørene et utvidet oversiktsbilde av prosessen. Informasjon om status for brann og gass er også på plass i bildene.

Ute på skipet har Emerson levert majoriteten av konvensjonelle prosessinstrumenter for trykk, temperatur, mengde og nivå. Endress+Hauser er valgt som leverandør av radiometriske (gamma) nivåmålinger, mens ICI Tracerco står for profilmålinger (også gamma) i separatorene. BP opplyser at valg av utstyr hovedsakelig skyldes gode erfaringer fra sine andre anlegg.

Les også: Goliat tar siste stikk på diagnostikk