SAMFERDSEL

Skarp kritikk av Jernbaneverket

10. nov. 2000 - 07:31

Dette er hovedkonklusjonen i en revisjon av Jernbaneverkets tunnelberedskap, som Statens Jernbanetilsyn har gjennomført. Revisjonen har vært konsentrert om Oslotunnelen og Lieråsen tunnel, men konklusjonene og anbefalingene vil gjelde flere av de lange tunnelene i Norge.

Tilsynet krever større oppmerksomhet knyttet til risikoanalyser for eksisterende tunneler for å danne grunnlag for nye beredskapsplaner samt prioritering og synliggjøring av risikoreduserende tiltak.

Tilsynet påpeker videre at det er nødvendig med tiltak for å sikre at Jernbaneverkets sikkerhetsstyringssystem knyttet til tunnelberedskap, baseres på vurdering av reell risiko og vies nødvendig oppmerksomhet i Jernbaneverkets ledelse.

Jernbaneverket svarer med at det har planlagt en omfattende opprusting av Lieråsen tunnel de kommende år. – Her inngår blant annet nødlys, ventilasjon, nødkommunikasjon og nødutgang fra tunnelen. I perioden 2000-2005 er det avsatt 600 millioner kroner til vedlikeholdstiltak i Lieråsen tunnel og 100 millioner kroner i investeringer, opplyser Jernbaneverket i en pressemelding.

Statens Jernbanetilsyn kommer med pålegg om at tiltak knyttet til nødlys og merking i Lieråsen tunnel iverksettes umiddelbart. Plan for nødkommunikasjon må forseres og en forpliktende plan for installasjon av mekanisk ventilasjon må framlegges. Jernbaneverket opplyser at det har igangsatt prosjektering knyttet til nødlys og merking og vil gjennomføre dette så snart som teknisk mulig.

Jernbaneverket er i ferd med å oppdatere sitt sikkerhetsstyringssystem, og vil følge opp merknadene fra tilsynet gjennom dette arbeidet. Alle banestrekninger skal nå gjennomgås for å kartlegge alle sikkerhetskritiske forhold og oppfølgingen av disse. Tunneler er blant de elementer som inngår i strekningsanalysene.

Analysene skal danne grunnlag for prioritering mellom tiltak på de enkelte banestrekninger og sammenlikning av ulike tiltakstyper på de forskjellige banestrekninger, ifølge pressemeldingen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.