SAMFUNN

Skarp kniving om forskningssentre

Blant 129 søkere til å etablere sentre for for fremragende forskning har nå Forskningsrådet valgt ut 40 miljøer som går videre til en ny vurderingsrunde.

Sentre for fremragende forskning er en ordning som skal fremme kvaliteten i norsk forskning. I overkant av 100 millioner kroner årlig skal gå til denne satsingen, i inntil ti år framover. Hovedfinansieringskilde er det nyopprettede Fondet for forskning og nyskaping, men vertsinstitusjonene skal bidra med en egenandel.

De 40 søknadene som nå går videre til en ny runde har blitt valgt ut med tanke på å styrke den langsiktige grunnforskningen. Utvalget er gjort ut ifra en samlet vurdering av nytteverdi og vitenskapelig kvalitet.

Lignende ordninger er allerede etablert i en rekke andre land.

Tematisk dekker søkerlisten et bredt spekter av forskningsaktiviteter, fra språkforskning til medisinsk og teknologisk forskning.

Les mer om: