Skaper Norges største innovasjonsdistrikt i Trondheim

Teknologier, industrier, nobelpriser og selskaper med stor betydning har vokst frem fra teknologispydspissene i Trondheim. Nå går flere nasjonale aktører sammen i Trondheim Tech Port for å få fart på arbeidet med omstillingen av Norge.

Skaper Norges største innovasjonsdistrikt i Trondheim
Karianne Tung er daglig leder av Trondheim Tech Port som hadde offisiell lanseringsfest på Digs i Trondheim sist uke. Foto: Sandra Skillingsaas

Tidligere gikk de under navnet Technoport, men med flere partnere fra næringslivet på laget satser de nå enda tyngre på å bli en sentral aktør i den grønne omstillingen av samfunnet. Hovedmålet er å fremme forskningsbasert teknologiutvikling og innovasjon, og bidra til bærekraftig verdiskaping.