NETTARKIV

Skaper automatisk gode turnuser

BEDRE VERKTØY: Leger er bare noen av yrkesgruppene i Helse-Norge som vil få bedre IT-utstyr som følge av de tre avtalene HINAS har inngått.
BEDRE VERKTØY: Leger er bare noen av yrkesgruppene i Helse-Norge som vil få bedre IT-utstyr som følge av de tre avtalene HINAS har inngått.

Gat-Soft

¿Utvikler programvare for personalstyring og ressursbruk, deriblant et system for turnusplanlegging i helsevesenet.

¿ Navnet stammer fra forbokstavene i fornavnet til de tre stifterne (Gordon, Amund og Tommy).

¿ Lokalisert på Klosterøya i Porsgrunn.

¿ Har 26 ansatte.

¿ Dart, airhockey, fotballspill og bilrace på storskjerm finnes på kontoret.

¿ Omsetning på 30 millioner og overskudd på 10 millioner i 2005.

Turnusgenerator

¿ Utviklet i samarbeid mellom Sintefs avdeling for anvendt matematikk og it-firmaet Gat-Soft.

¿ Ble lansert rett før jul, og er tatt i bruk som pilotprosjekt ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Sykehuset i Telemark HF og Trondheim kommune.

¿ Implementeres på standard windows-systemer. Koster fra et par hundretusen og oppover, avhengig av størrelsen på foretaket

¿ Generer automatisk turnuser tilpasset formelle krav og de ansattes preferanser.

¿ Formelle krav til en turnus kan være regler om timetall per uke, fridager, kompetansekrav, bemanningskrav og krav til oppfylling av stillingsprosent.

¿ Individuelle preferanser kan knytte seg til lengden på vaktene, antall nattevakter på rad og samling av fridager.

– Brukeren legger inn sine preferanser og føringer, og får en optimal turnus tilbake, forteller daglig leder i Gat-Soft Bård Stranheim.

Programmet kan brukes direkte på systemene til sykehus, sykehjem og andre institusjoner innen pleie og omsorg. Stranheim sier de senere vil tilpasse systemet til andre områder der det også er behov for omfattende personalstyring.

Sintefs avdeling for anvendt matematikk har utviklet programvaren som optimerer turnusen, mens Gat-Soft har implementert Sintefs modul i sitt program og tatt seg av grensesnittet mot brukeren.Fjerner ikke alt arbeid

Blant de som har gjort erfaringer med programmet finner vi systemadministrator Gørild Brekke i Trondheim kommune.

– Vi opplever at den fungerer veldig bra. Systemet fungerer optimalt når det gjelder å skape lovlige turnuser der riktig fagkompetanse er på plass, sier hun.

Likevel fjernes ikke alt arbeidet med å generere en god turnus.

– Spesielle ønsker må legges inn manuelt. Turnusene blir ikke gode automatisk. Det kreves en innsats fra brukeren.Tilstrekkelig løsning

Seniorforsker Atle Riise i Sintef forteller om hvordan de har lagt grunnlaget for programmet ved å kombinere og implementere metoder fra deres programvarebiblioteker. Først blir det generert en turnusplan som er lovlig, deretter blir den optimert til den er tilfredsstillende god.

– Å skape løsninger som matematisk kan bevises å være optimale vil ta svært lang tid, og er derfor lite hensiktsmessig. Metodene vi bruker gir tilstrekkelig gode resultater med rimelig tidsbruk, sier Riise.

Det var Sintef som mente de hadde noe å bidra med innen arbeidsplanlegging, og så seg om etter samarbeidspartnere.

– Vi var i utgangspunktet veldig skeptiske. De som har prøvd å skape lignende programmer før har mislykkes, men Sintef overbeviste oss om at det ville fungere, sier Stranheim.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.