Skanska vil redusere egne utslipp med 70 prosent kutt innen 2030

Målene gjelder egne direkte og indirekte utslipp. For materialbruk er ambisjonene noe mindre, utslipp fra bygningsmaterialer skal halveres. Kuttene beregnes mot utslippene fra 2015.

Skanska vil redusere egne utslipp med 70 prosent kutt innen 2030
Hovedgrepene som Ståle Rød og Randi Lekanger vil ta for å redusere utslippene av klimagasser er elektrifisering av maskinparken, redusert bruk av betong og høyere andel lavkarbonbetong der det er mulig. Foto: Joachim Seehusen

Innen 2045 skal konsernet være klimanøytralt. Norge ligger godt an, men Skanska Norges konsernsjef Ståle Rød sier vi setter oss i en klimagjeld fordi offentlig sektor ikke evner å se investering og drift i sammenheng.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.