NYHETER

Skanska utvider E39

For 330,3 millioner kroner skal Skanska utvide E39 til fire felt mellom Sandved og Hove i Sandnes. Forutsetningen for kontraktinngåelsen er at ingen av konkurrentene klager innen 17. februar. Det er ikke særlig sannsynlig.

Detter er Kvelluren bru på E39. Den skal bare ta nordgående trafikk når den nye brua blir ferdig. Bredden er ikke større enn nødvendig. Feltet lengst til venstre på bildet, blir pårampe for Hovekrysset og avrampe for Sandvedkrysset. (Foto: Anders Haakonsen)
Detter er Kvelluren bru på E39. Den skal bare ta nordgående trafikk når den nye brua blir ferdig. Bredden er ikke større enn nødvendig. Feltet lengst til venstre på bildet, blir pårampe for Hovekrysset og avrampe for Sandvedkrysset. (Foto: Anders Haakonsen)
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
12. feb. 2015 - 08:01

Går det som Vegvesenet regner med, blir kontrakten underskrevet to dager etterat klagefristen går ut. Fra da har Skanska vel to år og fire måneder på å fullføre jobben. Fristen for ferdigstillelse er satt til 30. juni 2017.

Strekningen på E39 som skal utvides, er 1 550 meter lang. I den inngår den 352 meter lange Kvelluren bru. Det er en plasstøpt platebru med 15 spenn, som varierer i lengde fra 17 til 28 meter. Den nåværende brua skal ta nordgående trafikk i framtida, mens en ny bru skal ta sørgående trafikk. På overfalten blir den nye brua helt lik den gamle, men den nye blir kraftigere fundamentert for å tilfredsstille nye EU-krav.

 

Nytt kryss på Hove

Oppdraget omfatter også arbeid på fylkesveg 325, også kjent som Jærveien, og på riksveg 13. 800 meter av Jærveien skal utvides fra to til fire felt. I forbindelse med utvidelsen skal kommunale VA-ledninger skiftes ut.

I Hove-krysset møtes E39 og riksveg 13. Dette krysset skal bygges om. En av oppgavene blir å rive brua som fører riksvegen over europavegen og erstatte den med en ny. Dagens bru er for kort og for smal. Riksveg 13 blir også utvidet til fire felt på en kort strekning som går mellom Hove-krysset og fylkesveg 334.

Store mengder løsmasser skal graves ut fra veglinjene. 38 000 kbm av dette går til støyvoller, men det blir mye til overs. Sprengstein blir det derimot for lite av. 80 000 kbm må tilføres.

 

Delfrist 19. juli

Entreprenøren får en delfrist å forholde seg til. En stålkulvert over jernbanen, som går under Kvelluren bru, må være ferdig innen 19. juli i år. Når den er på plass, kan togtrafikken gå tilnærmet normalt gjennom anleggsområdet.

De totale kostnadene for prosjektet er beregnet til 720 millioner kroner. Den viktigste årsaken til den store forskjellen mellom entreprisekostnad og totalkostnad er store utgifter til eiendomserverv. Vegutvidelsene legger beslag på mange industritomter og utbyggingstomter. Lokale støytiltak som ikke inngår i hovedentreprisen, bidrar også til å dra kostnadene opp. Prosjektet blir finansiert med bompenger fra Nord-Jærenpakken og bevilgninger over statsbudsjettet.

Prosjektering av veger og ramper er utført av Rambøll. Den nye Kvelluren bru har Statens vegvesen prosjektert selv.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.