ARKIVNYHETER

Skanska og Mesta melder seg ut av Fav

Mats Rönnbo ble kastet som leder i Foreningen Asfalt og Veiservice etter benkeforslag på årets generalforsamling. Resultatet er at både Skanska og Mesta melder seg ut av foreningen.
Mats Rönnbo ble kastet som leder i Foreningen Asfalt og Veiservice etter benkeforslag på årets generalforsamling. Resultatet er at både Skanska og Mesta melder seg ut av foreningen.
Jarle Skoglund
2. juni 2010 - 08:15

- Skanska har ikke lenger tillit til Foreningen Asfalt og Veiservice (FAV) og vi har derfor valgt å si opp vårt medlemskap. Bakgrunnen er hendelser de siste månedene som ikke er forenlig med vårt syn på åpenhet, dialog og forretningsetikk, forteller Petter Eiken, adm. direktør i Skanska Norge AS.

De siste to årene har Mats Rönnbo, adm. direktør i Skanska Asfalt, vært styreleder for FAV. Under foreningens generalforsamling 26. mai, var Mats Rönnbo innstilt av valgkomiteen til to nye år som foreningens øverste tillitsmann. I forkant av Generalforsamlingen ble Rönnbo bedt om å trekke seg i det stille. Han hadde nemlig ikke lenger tillit hos enkelte av selskapene som er representert i styret. Når Rönnbo avviste dette med begrunnelse i et ønske om åpenhet rundt valg av foreningens styre, besluttet flertallet i styret å lansere et benkeforslag under Generalforsamlingen.

Bakgrunnen for at flertallet på generalforsamlingen ikke lenger hadde tillit til Rönnbo, var at han, som adm. direktør for Skanska Asfalt, hadde satt sammen overordnet prisinformasjon fra anbudsrundene til Statens Vegvesen denne våren, reflektert rundt prisningsmønsteret og konkurransesituasjonen, og kommunisert denne offentlige tilgjengelige informasjonen til Vegdirektoratet i en e-post.Uten debatt

Også Mesta har reagert kraftig på gjennomføringen av generalforsalmlingen, og kommunikasjonssjef Erik Riste bekrefter overfor Våre Veger at de melder seg ut av Fav.

-Årsaken er hendelsen på generalforsamlingen 26.mai, der Mats Rønnbo ble kastet som leder uten noen form for begrunnelse. Mesta ønsker ikke å identifisere seg med organisasjonskultur som aksepterer at sittende ledere blir kastet uten begrunnelse og forutgående debatt. Slike ting må man tåle å diskutere i offentlighet, sier Erik Riste til VåreVeger.no.Henvendte seg til Vegdirektøren

I en pressemelding sier styreleder i Fav, Harald Lauvsund at det var henvendelsen som Mats Rönnbo gjorde til Vegdirektøren, der han påpekte et spesielt prismønster i ulike deler av landet, som er bakgrunnen for at Rønnbo ble kastet som leder.

- Hans henvendelse medførte at Vegdirektøren umiddelbart varslet to av FAVs medlemmer om henvendelsen, og at han tolket dette som så alvorlig at det ville ble videresendt til Konkurransetilsynet. Og det er den manglende åpenheten rundt innholdet i Rönnbos henvendelse som av et flertall i styret ble opplevd som vanskelig i forholdet til hans fortsatte posisjon som valgt leder av organisasjonen, skriver Lauvsund.Beklager

Direktør i Fav, Arne Aaberg synes at situasjonen som har oppstått både er beklagelig og leit.

-Med Mats Rønnberg som leder har foreningen hatt en fin utvikling, og mange viktige saker er blitt behandlet, sier Aaberg. Han synes at utmeldingene er synd for fellesskapet som er bygget opp gjennom foreningen, og han ønsker både Mesta og Skanska velkommen tilbake som medlemmer.

Les mer om: