Skanska kan få jobb i Streketunnelen

Skanska kan få jobb i Streketunnelen
Den stiplete linjen i fjellsiden viser Streketunnelen slik den vil gå når forlengelsen er fullført. Ill.: Statens vegvesen

NCC er nærmeste konkurrent med et anbud på 169,243 mill. De øvrige anbyderne er Veidekke (179,978 mill.), Betonmast (183,832 mill.) og Mesta (194,649 mill.).

I 2009 var Streketunnelen 1 289 meter lang. For tre uker siden ble den forlenget mot sør til 1 860 meter. Nå blir den forlenget nordover. 3,8 km blir lengden når forlengelsen er fullført.

Streketunnelen inngår i fylkesveg 60 i Stranda kommune. Entreprisen omfatter også bygging av en 56 meter lang bru i tillegg til rasvoller og raskjegler. Dessuten skal 600 meter av fylkesveg 60 utvides nord for tunnelen. På denne strekningen skal det etableres et utsiktspunkt som blir 100 meter langt og 10 meter bredt.

Forlengelsen må være fullført før rassesongen 2013/2014 setter inn. Oppdraget inngår i rassikringsprosjektet Røyr-Hellesylt på fylkesveg 60.

Les mer om: