Skal teste ytelsen til større «vindmøllehoder»: Kan bli starten på ny generasjon gigant-vindmøller

Utviklingen av en ny testbenk vil gjøre det mulig å teste levetiden og ytelsen til større naceller.

Skal teste ytelsen til større «vindmøllehoder»: Kan bli starten på ny generasjon gigant-vindmøller
Nacellen er «hodet» til vindmøllen. Den inneholder flere av de viktigste komponentene, som generator, girkasse, hovedaksel, radiator og kontrollsystem. Foto: Knud Erik Christensen/Colourbox

Danmark har som mål å opprettholde sitt grønne innovasjonsfortrinn innen utvikling av ny vindturbinteknologi. Derfor er ingeniører i ferd med å utvikle en større og mer effektiv testbenk - en tung konstruksjon i stål og betong som kan måle levetiden og ytelsen til neste generasjon enorme vindturbiner.