NETTARKIV

Skal smøre oljeproduksjonen

AVANSERT: Leder for produksjonsstøttesenteret Kjell Lejon og initiativtager Karl Johnny Hersvik har tilgang på produksjonsdata fra 80 prosent av feltene i drift på norsk sokkel. Avansert datainnsamlings- og kommunikasjonsutstyr står til rådighet for å sikre stabil drift med maksimal inntjening.
AVANSERT: Leder for produksjonsstøttesenteret Kjell Lejon og initiativtager Karl Johnny Hersvik har tilgang på produksjonsdata fra 80 prosent av feltene i drift på norsk sokkel. Avansert datainnsamlings- og kommunikasjonsutstyr står til rådighet for å sikre stabil drift med maksimal inntjening. Bilde: Haagen Tangen Eriksen/StatoilHydro
Anders J. Steensen
10. okt. 2008 - 11:11
Vis mer

Som et viktig ledd i arbeidet med å utnytte kompetansen i organisasjonen, har StatoilHydro etablert et ekspertsenter for å støtte produksjonen ved alle felt på norsk sokkel. Senteret er bemannet i normalarbeidstiden, men har i tillegg bakvakter for å kunne bistå ved operasjoner også utenfor arbeidstiden.

Etter fusjonen for et år siden, har StatoilHydros organisasjon arbeidet hardt for å drive feltene på norsk sokkel mer effektivt. Flere tiltak er satt ut i livet for å oppnå dette. Omorganiseringer av driftsområdene etter funksjoner og geografisk beliggenhet, betyr en kraftig omlegging av virksomheten. Et av virkemidlene er etablering av produksjonsstøttesenteret. Målet er å kunne utnytte erfaringer på tvers av organisasjonen.Flerfaglige eksperter

Det nye senteret har i hovedsak to hovedområder å betjener – prosess– og produksjonsteknologi. Det er bemannet med personell fra flere fagdisipliner, samt erfarent mannskap som behersker flere fagområder.

– Vi har normalt ti personer til stede i senteret. I tillegg har vi dobbelt så mange vi kan trekke på ved behov, sier leder av senteret, Kjell Lejon.

– Vår hovedoppgave er å bidra til effektiv drift og optimalisert produksjon på sokkelen. sier han.

Karl Johnny Hersvik, sjef for produksjonsteknologi, tok Initiativet til senteret. Som representant fra teknologidivisjonen så han behovet for en mer samordnet støttefunksjon da det ofte var mange av de samme problemene som dukket opp på flere driftsenheter.

– Her måtte det være mulig å utvikle et konsept med samhandling som på sikt vil gi oss muskler til å oppnå målene våre – en mer enhetlig driftsmodell for alle felt, sier Hersvik.Utvikle best praksis

– I den senere tid har både internrapporter og rapporten fra Petroleumstilsynet påpekt behovet for at driftsorganisasjonene er kjent med anleggene og de prosedyrene som gjelder. Hvor kommer driftsstøttesenteret inn i bilde?

– Vi ser på forbedring av arbeidsprosessene og sørger for at de blir forstått. Det gjør vi ved å bidra til beste praksis. Men hovedformålet vårt er å bidra til produksjonsoptimalisering og forbedring av driften. Vi skal gi effektiv støtte så langt råd er ved at vi kjenner hele verdikjeden og dermed har bedre forståelse for verdiskapingen, sier Hersvik.Ser nesten alt på sokkelen

Et viktig bidrag til for å oppnå bedre og sikrere drift er at det gjennom senteret bygges opp en betydelig erfaringsdatabase.

– Vi må fokusere på det som gir best resultater. Vi har tilgang på alle tilgjengelige data fra brønn til lossing og eksport av olje og gass. Normalt skal vi bistå med assistanse ved behov, men kan i enkelte tilfeller varsle om feilsituasjoner som er i ferd med å oppstå. Da kan vi kontakte driftsenhetene og komme med anbefalinger om korrektive tiltak. Men jeg understreker at det er driftsenheten som skal fatte beslutningene slik at de gjøres i linjen, og ikke av oss. Vi er en hjelpefunksjon og ikke en overordnet styringsenhet, understreker Hervik.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.